MAGYAR ONKOLÓGIAVol 59, No. 1, 2015

 Áttekintés

Újdonságok és új lehetőségek a lymphomák diagnosztikájában

Illés Árpád, Simon Zsófia

Hematológiai Tanszék, Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Debrecen

A lymphomák sikeres kezelésének egyik alappillérét a betegség pontos diagnózisa képezi, melynek a klasszikus morfológiai vizsgálaton túl ma már elengedhetetlen része az immunfenotipizálás, illetve számos esetben citogenetikai, molekuláris biológiai, genetikai vizsgálatok elvégzése. A patogenetikai ismeretek bővülése újabb entitások, altípusok meghatározását teszik lehetővé, bizonyos molekuláris markerek prognosztikai értékkel is bírnak és ezen túlmenően célzott terápiák kialakítását is lehetővé teszik. Minél mélyebb, pontosabb molekuláris ismerettel bírunk, annál precízebb, „személyre szabott” kezelést tudunk alkalmazni már jelenleg is és a (közeli) jövőben még inkább. A korszerű hematopatológia, molekuláris biológia tehát a sikeres onkohematológia egyik kulcsa. Az elmúlt évtizedben azonban a képalkotó diagnosztika is jelentős fejlődést mutatott, a lymphomás betegek kezelésében, követésében a pozitronemissziós tomográfia rutinszerű alkalmazása jelentős segítségünkre van, lehetővé teszi, hogy bizonyos lymphomatípusokban a kezelés hatékonyságát dinamikusan tudjuk követni, szükség esetén akár módosítani is. A lymphomás betegek túlélési eredményeit tovább javíthatjuk a túl- és alulkezelések elkerülésével, amit a PET/CT, mint egyfajta „biológiai marker” más biológiai és klinikai prognosztikai tényezőkkel kombinálva nagyban segíthet. Magyar Onkológia, Vol 59, Nr. 1, 73-78, 2015

Kulcsszavak: lymphoma; molekuláris patológia; genetika; PET/CT; célzott terápia

Novel findings and new possibilities in the diagnosis of lymphomas. Successful treatment of lymphomas requires classical morphological diagnosis and also immunophenotyping as well as cytogenetics and molecular genetic examinations. The expansion of pathogenetic knowledge resulted in new classifications, new disease entities, and subtypes that are identified with distinct genetic aberrations bearing prognostic value as well and also serving as potential targets for new targeted therapies. The more detailed molecular background is explored the more precise personalized treatment options can be utilized nowadays and in the near future. Thus new up-to-date hematopathology is the key to successful oncohematological treatment. The imaging diagnosis has also evolved during the last decade in the diagnosis of lymphomas. This can also help us to monitor response to therapy by using positron emission tomography. This enables us to monitor therapy and make decisions based on efficiency of the therapeutic regimen. Survival data of lymphoma patients can further be improved by avoiding under- and overtreatment, which is achieved by using PET/CT as a “biomarker” or response indicator besides conventional biologic and clinical prognostic markers. Hungarian Oncology, Vol 59, Nr. 1, 73-78, 2015

Keywords: lymphoma; molecular pathology; genetics; PET/CT; targeted therapy


Beküldve: 2015. január 26.; elfogadva: 2015. február 16.
Elérhetőség: Dr. Illés Árpád, Hematológiai Tanszék, Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, 4032 Debrecen Nagyerdei krt. 98.; Tel: 52/255-598, Fax: 52/255-112; E-mail: illesarpaddr@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad