MAGYAR ONKOLÓGIAVol 59, No. 1, 2015

 Áttekintés

Újdonságok és új lehetőségek a SPECT/CT klinikai alkalmazásában

Zámbó Katalin, Schmidt Erzsébet, Szabó Zsuzsanna, Sarkadi Margit, Dérczy Katalin, Szekeres Sarolta

Radiológiai Klinika, Nukleáris Medicina Intézet, Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Pécs

A képalkotó diagnosztika területén egyre inkább előtérbe kerülnek a hibrid képalkotó berendezések, azaz a fúziós képalkotás. A módszer legfőbb előnye, hogy több modalitás egyidejű alkalmazásával egyszerre kapunk információt a morfológiai, funkcionális, esetleg molekuláris változásokról egyes betegségekben. Közleményemben a SPECT/CT (egyfotonos emissziós komputertomográf/komputertomográf) hibrid készülék lehetőségeit, előnyeit és alkalmazhatóságát foglalom össze, elsősorban az onkológiai betegségek, de emellett egyéb kóros elváltozások felderítésében. A SPECT/CT a funkcionális és morfológiai eltérések egyidejű kimutatásával növeli a nukleáris medicina vizsgálatainak specificitását, diagnosztikus pontosságát, ezzel az alkalmazható terápia hatékonyságát is. Magyar Onkológia, Vol 59, Nr. 1, 17-24, 2015

Kulcsszavak: SPECT/CT; fúziós képalkotás; molekuláris diagnosztika; specifikus radioterápia

Novelties and new facilities in the clinical application of SPECT/CT imaging. The application of hybrid equipments and fused techniques has increasing importance in the field of imaging diagnostics. The biggest advantage of these methods is the simultaneous use of several modalities which can give data about the morphological, functional as well as molecular changes of the different diseases at the same time. The facilities, advantages and the applicability of the SPECT/CT (single photon emission computer tomograph/computer tomograph) are summarized in this paper mainly in oncologic diseases, but also in other disorders. The multimodality equipments showing the function and morphology together increase the specificity and diagnostic accuracy of the nuclear medicine methods and were found to be more efficient in the therapy effectiveness, too. Hungarian Oncology, Vol 59, Nr. 1, 17-24, 2015

Keywords: SPECT/CT; fused imaging; molecular diagnostics; specific radiotherapy


Beküldve: 2014. november 27.; elfogadva: 2014. december 18.
Elérhetőség: Dr. Zámbó Katalin, Radiológiai Klinika, Nukleáris Medicina Intézet, Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, 7624 Pécs Ifjúság útja 13.; Tel: 72-535 843; E-mail: zambo.katalin@pte.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad