MAGYAR ONKOLÓGIAVol 59, No. 1, 2015

 Áttekintés

A melanóma diagnosztikájának fejlődése

Liszkay Gabriella

Onkodermatológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A melanóma folyamatosan növekvő incidenciája és a disszeminált melanóma bővülő terápiás lehetőségei szükségessé teszik a magas szintű diagnosztikát a betegség minden stádiumában. A közlemény az utóbbi évek/évtizedek diagnosztikus eszköztárának a fejlődését ismerteti a gyakorlat szempontjából: a primer tumor optikai készülékek segítségével történő diagnózisát, az őrszemnyirokcsomó-biopsziát, a molekuláris diagnosztika eredményeit, valamint a PET/CT szerepét a betegség képalkotó vizsgálati módszerei között. Magyar Onkológia, Vol 59, Nr. 1, 68-72, 2015

Kulcsszavak: melanóma; dermatoszkópia; őrszemnyirokcsomó-biopszia; molekuláris diagnózis; PET/CT

The developments in melanoma diagnostics. The continuously increasing incidence of melanoma and new developments in the therapy of metastatic disease require accurate diagnosis in all stages of melanoma. This study overviews the development of diagnostics tools in recent years/decades that are used in everyday medical practice such as optical diagnostic tools utilized for diagnosing primary tumors, sentinel lymph node biopsy, developments in molecular diagnostics, as well as the role of PET/CT in imaging techniques. Hungarian Oncology, Vol 59, Nr. 1, 68-72, 2015

Keywords: melanoma; diagnosis; dermoscopy; sentinel lymph node biopsy; molecular diagnostics; PET/CT


Beküldve: 2015. január 27.; elfogadva: 2015. február 17.
Elérhetőség: Dr. Liszkay Gabriella, Onkodermatológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György utca 7-9.; Tel: +36-1-224-8600/1459; E-mail: liszkay@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad