MAGYAR ONKOLÓGIAVol 58, No. 4, 2014

 Közlemény

PET-radiofarmakonok: Újdonságok és új lehetőségek

Környei József1, Mikecz Pál2, Tóth Gyula3

1Izotóp Intézet Kft., Budapest
2Nukleáris Medicina Intézet, Debreceni Egyetem Klinikai Központ, Debrecen
3Pozitron-Diagnosztika Kft., Budapest

A PET/CT és PET/MR képalkotó technika alkalmazásának „motorja” a radiofarmakonok oldaláról a 18F-fluoro-dezoxiglükóz, amely a sejtek cukorfogyasztásán keresztül mutatja be a tumorok és áttétek patofiziológiáját. Emellett azonban az aminosav-metabolizmus, a sejtfelületi és sejten belüli receptorok keletkezése, az antigének megjelenése, az angiogenezis, a hipoxiás területek kialakulása és az apoptózis mind olyan folyamatok, melyeknek ismerete szükséges lehet a tumorok és áttétek kezelési stratégiájának, valamint a kezelés sikerességének megállapításához. Számos, a felsorolt folyamatokban részt vevő molekulába beépíthető a 18F-izotóp is, azonban bizonyos metabolizmusok vizsgálatához 11C-jelzett vegyületekre van szükség. Az összes felsorolt folyamat molekuláris szintű kutatásához nagyon hasznosak lehetnek azok a fémkomplexek, melyek 44Sc, 64Cu, 68Ga, 86Y, 89Zr pozitronemittáló izotópokat tartalmaznak. Magyar Onkológia, Vol 58, Nr. 4, 245-250, 2014

Kulcsszavak: 18F- és 11C-vegyületek; pozitronsugárzó fémizotópok; onkológiai diagnosztika

PET radiopharmaceuticals: Novelties and new possibilities. 18F-fluoro-deoxyglucose (FDG) can be considered as the „work-horse” of PET/CT and PET/MR imaging modalities. FDG provides insight in the pathophysiology of tumors and metastases from the point of view of sugar consumption. On the other hand, amino acid metabolism, expression of various receptors in the cells or on the surface of the cells, angiogenesis, appearance of hypoxic cells/tissues and apoptosis also participate in the pathophysiological processes and may have importance in determining the treatment strategy for patients or in monitoring the chosen therapy. Many molecules involved can be labeled by 18F radionuclide but certain metabolisms require 11C-labelled agents. Molecular imaging is of key importance in cancer research and various metal complexes containing 44Sc, 64Cu, 68Ga, 86Y, 89Zr positron emitters can be very useful in this activity. Hungarian Oncology, Vol 58, Nr. 4, 245-250, 2014

Keywords: 18F- and 11C-compounds; positron emitter metal isotopes; oncological diagnostics


Beküldve: 2014. szeptember 17.; elfogadva: 2014. október 1.
Elérhetőség: Környei József, Izotóp Intézet Kft., 1121 Budapest Konkoly Thege Miklós út 29–33.; Tel: +36-30-99-10-466; E-mail: kornyei@izotop.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad