MAGYAR ONKOLÓGIAVol 58, No. 4, 2014

 Egyéb

Tisztelt Olvasó

Borbély Katalin1, Kásler Miklós2

1PET/CT Ambulancia, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Tisztelt Olvasó!
A fizikai, biológiai, kémiai tudományok rohamos fejlődése lehetővé tette, hogy az orvostudomány, a betegellátás soha nem látott léptékben haladjon előre, és számos új, nem invazív diagnosztikai eljárással gazdagodjon.
Pontos diagnózis nélkül nincs optimális kezelés. A kór mielőbbi tisztázása, pontos meghatározása a megfelelő kezelés megválasztásának alapvető feltétele. Fontos, hogy mindez a lehető legkorábban történjen, amíg a folyamat visszafordítható és a beteg teljes mértékben gyógyítható, vagyis visszaadható önmagának, a családjának és a társadalomnak.
A betegség elleni küzdelemben nemcsak a megfelelő terápia megválasztása fontos, hanem a hatásának a mérése is, és szükség esetén a terápia változtatása. A leghatékonyabb terápia is árthat, ha nem megfelelően alkalmazzuk. A betegellátásban a leghatékonyabb diagnosztikai módszerek felhasználásával, a legrövidebb úton és legrövidebb időn belül törekszünk a legpontosabb diagnózis felállítására és annak segítségével a legoptimálisabb terápia megválasztására.
Napjaink információs forradalma olyan technikai fejlődést eredményezett, amely nemcsak a diagnosztikus felhasználást gyorsította és változtatta meg, hanem a kapott adatok, akár a csaknem egy időben nyert különböző információk azonnali felhasználását is lehetővé tette.
A kémia, ennek eredményeként a radiokémia, a gyógyszerkutatás fejlődése a különböző betegségek molekuláris szintű analízisét eredményezte. Mindez együttvéve az orvostudomány és azon belül is elsősorban a diagnosztika primátusát hangsúlyozta. Talán nem nagy túlzás, ha az elmúlt évszázadot a diagnosztika évszázadának nevezzük. A számítógépes tomográfia, az ultrarövid felezési idejű izotópok, a mágneses rezonancia klinikai alkalmazása, a digitális képalkotó egységek, a kapott digitalizált ismeretanyagok internetes felhasználása, a kapott információ a mindenkori tudásanyag gyors elérését eredményezte. Mára evidens, hogy napjaink betegellátása ugyan drágább, de jelentősen hatékonyabb, és össztársadalmi hatása pozitív.
A Magyar Onkológia jelenlegi száma az „onkológia” és a „társtudományok” területén felhasználható diagnosztikai újdonságok bemutatását célozta meg. A szerkesztőség felhívja az orvosi ellátásban, az oktatásban, a kutatásban dolgozók figyelmét a legkorszerűbb hibrid funkcionális/morfológiai készülékek által nyújtott lehetőségekre az élő emberi szervezet feltérképezésében. Ez a „beszámológyűjtemény” hasznos ismereteket tartalmaz az oktatás, az orvosi gyakorlat és a kutatás képviselői számára. Magyar Onkológia, Vol 58, Nr. 4, 231-231, 2014

Dear Reader. Hungarian Oncology, Vol 58, Nr. 4, 231-231, 2014


Elérhetőség: Dr. Borbély Katalin, PET/CT Ambulancia, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth Gy. u. 7-9.; Tel: 1-224-8600, Fax: 1-224-8720; E-mail: katalin.borbely@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad