MAGYAR ONKOLÓGIAVol 58, No. 4, 2014

 Közlemény

SPECT-radiofarmakonok - Újdonságok és új lehetőségek

Balogh Lajos1, Polyák András1, Pöstényi Zita1, Haász Veronika1, Dabasi Gabriella2, Jóba Róbert2, Bús Katalin2, Jánoki Gergely2, Thuróczy Julianna4, Zámbó Katalin5, Garai Ildikó6, Környei József7, Jánoki Győző8

1Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, Budapest
2Nukleáris Medicina Tanszék, Semmelweis Egyetem, Budapest
3Radiopharmacy Laboratórium Kft., Budaörs
4Szülészeti és Szaporodásbiológiai Tanszék és Klinika, Szent István Egyetem, Állatorvos-tudományi Kar, Budapest
5Nukleáris Medicina Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
6Nukleáris Medicina Intézet, Debreceni Egyetem, Debrecen
7Izotóp Intézet Kft., Budapest
8Medi-Radiopharma Kft., Érd

A szerzők a SPECT-radiofarmakonok jelenlegi helyzetét és jövőbeli lehetséges fejlődési útvonalait foglalják össze hazai és nemzetközi adatok alapján. A jelenleg is rendelkezésre álló gamma-sugárzó radioizotóp-paletta mellett a terápiás, béta-sugárzó nuklidokkal végzett lokalizációt ellenőrző vizsgálatok is egyre jelentősebbek. A hibrid (SPECT/CT) képalkotó műszerek terjedésével a hagyományos szcintigráfiás, illetve SPECT-vizsgálatok is némileg átalakulnak, a leglényegesebb változások azonban a specifikus diagnosztikai és terápiás megoldásokra alkalmas új ligandumok elterjedésével zajlanak. Magyar Onkológia, Vol 58, Nr. 4, 239-244, 2014

Kulcsszavak: egyfotonos emissziós komputertomográfia (single photon emission computer tomography; SPECT); gamma-sugárzó izotóp (radionuklid); hordozó molekula; in vivo radioaktív diagnosztikum; nanomedicina

SPECT radiopharmaceuticals - novelties and new possibilities. Actual state of affairs and future perspectives of SPECT radiopharmaceuticals regarding local and international data were summarized. Beyond conventional gamma-emitting radioisotopes, localization studies with beta emitting therapeutic radiopharmaceuticals hold increasing importance. Extension of hybrid (SPECT/CT) equipments has modified conventional scintigraphic and SPECT methods as well but more important changes come into the world through novel ligands for specific diagnoses and therapy. Hungarian Oncology, Vol 58, Nr. 4, 239-244, 2014

Keywords: single photon emission computer tomography (SPECT); gamma emitting isotope (radionuclide); carrier molecule; in vivo radioactive diagnostics; nanomedicine


Beküldve: 2014. október 13.; elfogadva: 2014. október 27.
Elérhetőség: Dr. Balogh Lajos, Országos Frédéric Joliot-Curie Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Kutató Intézet, 1221 Budapest Anna utca 5.; Tel: 06/1-482-2012; E-mail: balogh.lajos@osski.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad