MAGYAR ONKOLÓGIAVol 58, No. 4, 2014

 Elõadás

Az első vonalban alkalmazott afatinib versus kemoterápia hatásossága EGFR-mutáció-pozitív tüdő-adenokarcinómában

Sárosi Veronika, Balikó Zoltán

Pulmonológia, I. Belklinika, Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Pécs

Az előrehaladott NSCLC-ben (non-small cell lung carcinoma, nem-kissejtes tüdőrák) szenvedő betegek kezelése az utóbbi időben az onkogén mutációk jelenlétén vagy hiányán alapuló algoritmus szerint megváltozott. Ma már egyetértés van abban, hogy funkciónyerő EGFR-génmutáció esetén a leghatékonyabb kezdeti terápia EGFR-tirozinkináz-inhibitor (TKI; gefitinib, erlotinib, afatinib) alkalmazása. Az afatinib az első generációs TKI-któl eltérően egy új, irreverzibilis ErbB-blokkoló szer, mely szelektíven és potensen blokkolja az ErbB-család receptoraiból jövő szignálokat. Az afatinib törzskönyve egy nagy, randomizált, III. fázisú klinikai vizsgálaton, a LUX-Lung 3-on alapult, a kontrollkaron a betegeket a legjobbnak tartott kemoterápiás protokollal, a pemetrexed/cisplatin kombinációval kezelték. A gyakori mutációk tekintetében az afatinibbel kezeltek PFS (progression-free survival, progressziómentes túlélés) értéke, ami a vizsgálat elsődleges végpontja volt, 13,6 hónap, ugyanez a kontrollkaron 6,9 hónap volt. Az OS (overall survival, teljes túlélés) 31,6 vs. 28,2 hónap volt. A vizsgálatot követte a LUX-Lung 6 vizsgálat, melyben az afatinibet ázsiai betegeken hasonlították össze hagyományos kemoterápiával (gemcitabin/cisplatin) EGFR-mutáció-pozitív NSCLC esetekben. Ebben a vizsgálatban is beigazolódott az afatinib előnye, az elsődleges végpont, a PFS az afatinibbel kezelt gyakori mutációkat hordozó betegek esetében a független testület megítélése szerint 11,0 vs. 5,6 hónap, az OS 23,6 vs. 23,5 hónap volt. Mindkét vizsgálatban az afatinib- és a kontrollkar hasonló OS értékeit a cross-over kezelés magyarázta. Az OS további elemzésekor azonban az EGFR exon 19 del mutációs esetekben az afatinib- és a kontrollkar között szignifikáns eltérés (LUX-Lung 3: 33,3 vs. 21,1 hónap, LUX-Lung 6: 31,4 vs. 18,4 hónap) volt. Magyar Onkológia, Vol 58, Nr. 4, 325-329, 2014

Kulcsszavak: NSCLC; EGFR-mutáció; afatinib; LUX-Lung 3; LUX-Lung 6

Efficacy of first-line afatinib versus chemotherapy in EGFR mutation positive pulmonary adenocarcinoma. Therapy of patients with advanced NSCLC has lately changed due to the algorithm based on the presence or absence of oncogenic mutations. There is an agreement nowadays that in the presence of activating EGFR mutations, the administration of EGFR TKI (gefitinib, erlotinib, afatinib) is the most efficacious initial treatment. Unlike the first-generation TKIs, afatinib is a new, irreversible ErbB blocker, selectively and effectively blocking signals from the ErbB family receptors. Afatinib’s marketing authorization is based on a large, randomized, phase III clinical trial, LUX-Lung 3, where patients in the control arm were treated with the best available chemotherapy (pemetrexed/cisplatin combination). Primary endpoint was progression-free survival (PFS). Patients with common EGFR mutations showed a PFS of 13.6 months when treated with afatinib, while treatment in the control arm resulted in a PFS of 6.9 months. Overall survival (OS) was 31.6 and 28.2 months, respectively. LUX-Lung 3 has been followed by the LUX-Lung 6 trial, comparing afatinib treatment to traditional chemotherapy (gemcitabine/cisplatin) in Asian patients with NSCLC harboring EGFR mutations. This clinical trial has also proved benefit of afatinib: PFS was 11.0 months in the afatinib arm and 5.6 months in the control arm by independent reviewer, while OS was 23.6 months and 23.5 months, respectively. Similarity of the OS values in both trials is explained by the cross-over treatment. When further analyzing OS data, a statistically significant difference between the afatinib and the control arm was seen in the EGFR exon 19 del subgroup (LUX-Lung 3: 33.3 vs. 21.1 months, LUX-Lung 6: 31.4 vs. 18.4 months, respectively). Hungarian Oncology, Vol 58, Nr. 4, 325-329, 2014

Keywords: NSCLC; EGFR mutation; afatinib; LUX-Lung 3; LUX-Lung 6


Beküldve: 2014. szeptember 3.; elfogadva: 2014. október 17.
Elérhetőség: Dr. Sárosi Veronika, Pulmonológia, I. Belklinika, Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, 7623 Pécs Rákózi út 2.; Tel: 06-72/533-133, Fax: 06-72/511-250; E-mail: sarosi.veronika@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad