MAGYAR ONKOLÓGIAVol 58, No. 4, 2014

 Közlemény

Újdonságok és új lehetőségek az agydaganatok radiológiai diagnosztikájában

Várallyay Péter

Neuroradiológiai Osztály, Országos Idegtudományi Intézet, Budapest

Az agydaganatok vizsgálatában az anatómiai és morfológiai információt szolgáltató hagyományos MR-szekvenciák mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a modern módszerek, a diffúziós és perfúziós technikák, a spektroszkópia és a funkcionális MR. E fejlett technikákból olyan paraméterek, biomarkerek származtathatók, amelyek a szövetek bizonyos tulajdonságait tükrözik és jó radiopatológiai összefüggéseket mutatnak. Információt kaphatunk a tumorok összetételéről, mikrostruktúrájáról, sejtdenzitásáról, vaszkuláris jellemzőiről és anyagcsere-folyamatairól. Így a tumordiagnosztikában nagyobb szenzitivitás és specificitás érhető el, jobban megtervezhető és kivitelezhető a műtét és a sugárterápia, valamint lehetségessé válhat a terápiás hatás pontosabb nyomon követése. Magyar Onkológia, Vol 58, Nr. 4, 261-268, 2014

Kulcsszavak: biomarker; diffúziósúlyozott MR; diffúziós tenzor MR; perfúziósúlyozott MR; spektroszkópia

Novelties and new possibilities in radiological diagnostics of brain tumors. Modern MR imaging with advanced techniques such as diffusion, perfusion and functional imaging as well as spectroscopy have improved the characterization of brain tumors. Unlike conventional imaging providing mainly anatomical or structural information, these advanced applications give insight into the microstructure and physiology of brain tumors. Several biomarkers are available which correlate with tumor cellularity, microstructure, vascularity and metabolism. These techniques not only aid in the imaging diagnosis and treatment planning of brain tumors, but they also play a role in clinical management and monitoring treatment effect. Hungarian Oncology, Vol 58, Nr. 4, 261-268, 2014

Keywords: biomarker; diffusion-weighted MR; diffusion tensor MR; perfusion-weighted MR; spectroscopy


Beküldve: 2014. szeptember 17.; elfogadva: 2014. október 1.
Elérhetőség: Dr. Várallyay Péter, Neuroradiológiai Osztály, Országos Idegtudományi Intézet, 1145 Budapest Amerikai út 57.; Tel: +36-1-4679-355/356; E-mail: pvarallyay@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad