MAGYAR ONKOLÓGIAVol 58, No. 4, 2014

 Közlemény

Újdonságok és új lehetőségek a nukleáris medicina képalkotásban

Borbély Katalin

PET/CT Ambulancia, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A hibrid pozitronemissziós tomográfia/komputertomográfia (PET/CT) és a single photon emissziós komputertomográfia/komputertomográfia (SPECT/CT) képalkotás számottevő előnyt hozott úgy a kutatásban, mint a klinikai felhasználásban. A legkorszerűbb hibrid képalkotó modalitás, a szimultán PET/mágneses magrezonancia (PET/MR) technológia egyre szélesebb körben terjed, és olyan új lehetőségeket kínál, amelyről már most tudjuk, hogy tovább fejleszthető és jelenleg is felbecsülhetetlen értékű. A multimodális rendszerek szimultán nyújtják a morfológiai, funkcionális és molekuláris információt az élő szervezetről. Ezeknek a technológiáknak a gyakorlatban történő megfelelő alkalmazása sürgető, mivel az orvostudományi alapkutatás és a klinikai orvoslás bázisául szolgálnak. Magyar Onkológia, Vol 58, Nr. 4, 232-238, 2014

Kulcsszavak: SPECT/CT; PET/CT; PET/MR

New challenges and perspectives in nuclear medicine imaging. Hybrid positron emission tomography/computer tomography (PET/CT) and single photon emission computer tomography/computer tomography (SPECT/CT) have resulted in significant advances both in medical research and routine clinical use. The most recent multimodality system that combines PET and magnetic resonance imaging (MRI) offers new potentials unthinkable before. The hybrid techniques allow obtaining simultaneous morphologic, functional, and molecular information of a living system. The proper use of multimodality imaging is of high importance as they facilitate both basic medical research and clinical practice. Hungarian Oncology, Vol 58, Nr. 4, 232-238, 2014

Keywords: SPECT/CT; PET/CT; PET/MRI


Beküldve: 2014. október 8.; elfogadva: 2014. október 22.
Elérhetőség: Dr. Borbély Katalin, PET/CT Ambulancia, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth Gy. u. 7-9.; Tel: 1-224-8600, Fax: 1-224-8720; E-mail: katalin.borbely@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad