MAGYAR ONKOLÓGIAVol 58, No. 2, 2014

 Közlemény

Onkoplasztikus versus hagyományos emlőmegtartó sebészet. 60 eset összehasonlító klinikopatológiai, kozmetikai és életminőségi vizsgálata

Mátrai Zoltán1, Gulyás Gusztáv1, Kovács Eszter2, Sándor Zsuzsanna3, Polgár Csaba4, Bartal Alexandra5, Kásler Miklós1

1Emlő- és Lágyrészsebészeti Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
4Sugárterápiás Központ, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
5Intézeti Gyógyszertár, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Az onkoplasztikus sebészi technikák látszanak először alkalmasnak arra, hogy évtizedes célokat megvalósítva a tumor radikális eltávolítása mellett kozmetikailag értékes emlőt őrizzenek meg. A jelen vizsgálat célja a hagyományos (BCS), illetve onkoplasztikus (OPS) emlőmegtartó műtétek klinikopatológiai összehasonlítása, kiegészítve a betegek szubjektív kozmetikai és életminőség-értékelésével, magyar beteganyagon először. A vizsgálat korai emlőrákoknál egy sebész által végzett 60 emelt szintű onkoplasztikus és 60 hagyományos emlőmegtartó műtéttel kezelt eset retrospektív klinikopatológiai adatfeldolgozását, valamint az adjuváns radioterápiát követően a betegek szubjektív kozmetikai és életminőség-felmérését (EORTC BR23) végezte. Az eredmények összehasonlítása statisztikai módszerekkel történt. A két csoportban az életkor, a tumorok elhelyezkedése, az emlők mérete, az axilláris műtétek típusa (őrszemnyirokcsomó-biopszia vs. axilláris lymphadenectomia), a grade, a receptorstátusz érdemben nem tért el. Az OPS csoportban szignifikánsan nagyobb volt a tumorméret (p=0,0009), több volt a kvadrantektómia (p=0,0032), gyakoribb volt a regionális nyirokcsomóáttét (p=0,0043) és az adjuváns kemoterápia (p=0,0122). Az OPS csoportban a műtéti idő hosszabb (p<0,001), a specimen tömege nagyobb (p=0,0308), a mikroszkóposan pozitív szél és emiatt a komplettáló műtétek aránya (p=0,0306) szignifikánsan kisebb volt, mint a BCS csoportban. Nem volt különbség a két csoport között a szövődmények arányában és az adjuváns kezelés megkezdéséig eltelt időben. A kozmetikai eredmény az OPS csoportban egyértelműen jobb volt (p<0,001), kevesebb volt a kar- és váll- (p=0,0399), illetve az adott oldali mellkasfali fájdalom (p=0,0304) és jobb volt az operált oldali felső végtag mozgása (p=0,006). Az OPS csoport rövid átlagos utánkövetési ideje (BCS átlag 32,2 hónap vs. OPS átlag 8,7 hónap) nem tette lehetővé az onkológiai végpontok érdemi megítélését. Az onkoplasztikus műtétek a hagyományos emlőmegtartó sebészethez képest, bár hosszabb műtéti idővel, de nagyobb tumoroknál is lehetőséget adnak a mikroszkóposan radikális daganateltávolításra, valódi kvadrantektómiákra, magasabb szövődményarány nélkül, nem késleltetve az adjuváns kezeléseket, nem fokozva ezzel az onkológiai kockázatot. Emellett az OPS műtétek jobb kozmetikai eredményt és magasabb betegelégedettséget biztosítanak, mint a hagyományos BCS műtétek. Az OPS műtétekkel elérhető helyi daganatmentesség pontos megítéléséhez nagyobb esetszám és hosszabb utánkövetési idő szükséges. Magyar Onkológia, Vol 58, Nr. 2, 116-127, 2014

Kulcsszavak: onkoplasztikus sebészet; emlőmegtartó műtét; emlőrák

Oncoplastic versus conventional breast conserving surgery. A comparison of clinicopathological findings, cosmetic results and quality of life of 60 cases. Oncoplastic surgical techniques seem to be suitable for realizing the goal of retaining cosmesis following radical removal of breast tumors. The purpose of the present study is to provide a clinical and pathological comparison of conventional (BCS) and oncoplastic (OPS) breast-conserving surgeries, supplemented by a subjective assessment of cosmesis and quality of life of patients, the first time on a Hungarian sample. The authors performed a retrospective assessment of clinicopathological data of 60 advanced oncoplastic and 60 conventional breast-conserving surgery cases, and following adjuvant radiotherapy, the authors also surveyed patients for cosmetic results and quality of life (EORTC BR23). Comparison of the results was performed by statistical methods. The two groups did not differ substantially in age, tumor location, breast size, type of axillary surgery (sentinel node biopsy vs. axillary lymphadenectomy), tumor grade and receptor status. Tumor size was significantly greater (p=0.0009), the rate of quadranectomies was higher (p=0.0032), metastases in the regional lymph nodes (p=0.0043) and the administration of adjuvant chemotherapy (p=0.0122) were more frequent in the OPS group. The duration of surgeries was longer (p<0.001), the weight of the specimens was greater (p=0.0308), the rate of completion surgeries due to microscopically positive surgical margins was significantly smaller (p=0.0306) in the OPS than in the BCS group. There was no difference between the two groups in the rate of complications and the time elapsed to the start of adjuvant treatment. The cosmetic outcome was clearly superior in the OPS group (p<0.001), and OPS patients had fewer arm, shoulder (p=0.0399), and chest pain (of the affected side) (p=0.0304), upper limb movements of the operated side were also better (p=0.006). The short follow-up period of the OPS group (mean 32.2 vs. 8.7 months in BCS and OPS, respectively) did not allow a meaningful assessment of oncologic endpoints. When compared to conventional breastconserving surgery, oncoplastic surgery is suitable for microscopically radical tumor removal even in case of larger lesions and true quadranectomy with longer surgical time but lower rate of complications without delaying the adjuvant treatments and thus not increasing the cancer risk. OPS yields better cosmetic results and higher patient satisfaction compared to BCS. More experience and longer follow-up is needed for the assessment of local tumor control achieved by OPS. Hungarian Oncology, Vol 58, Nr. 2, 116-127, 2014

Keywords: oncoplastic surgery; breast-conserving surgery; breast cancer


Beküldve: 2013. december 5.; elfogadva: 2014. február 20.
Elérhetőség: Dr. Mátrai Zoltán, Emlő- és Lágyrészsebészeti Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; E-mail: matraidoc@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad