MAGYAR ONKOLÓGIAVol 58, No. 2, 2014

 Esetleírás

Rebiopszia és ismételt gefitinibkezeléssel elért remisszió tüdőrákban

Moldvay Judit1, Pápay Judit2, Kovalszky Ilona2, Balázs György3, Puskás Rita1, Losonczy György1

1Pulmonológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
2I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
3Radiológiai Diagnosztikai Központ, Semmelweis Egyetem, Budapest

A szerzők bemutatják egy 81 éves, nem dohányzó nőbeteg kórtörténetét, akinél 2008-ban bilateralis tüdő-adenocarcinoma igazolódott. Két évvel később nagyfokú progresszió lépett fel. A tumor szenzitizáló EGFR-mutáció-pozitívnak (exon 19 deléció) bizonyult, ezért 2010 márciusától gefitinibterápia indult. 12 hónapos látványos, komplett remisszió, majd 8 hónapos lassú progresszió után docetaxelterápiát alkalmaztak, amely parciális remissziót eredményezett. Amikor a folyamat ismét progrediált, rebiopszia történt, és ugyancsak EGFR exon 19 deléció igazolódott. 2013 februárjában ismételt gefitinibkezelés került bevezetésre, amely mellett parciális remisszió volt elérhető a beteg kiváló klinikai státusza mellett. 2014 márciusában a beteg továbbra is gefitinibkezelésben részesül, tünet- és panaszmentes, radiológiailag azonban igen lassú progresszió észlelhető. A szerzők áttekintik a rebiopszia és az ismételt EGFR-TKI-kezelés legfontosabb elméleti és gyakorlati kérdéseit. Magyar Onkológia, Vol 58, Nr. 2, 133-137, 2014

Kulcsszavak: tüdő-adenocarcinoma; EGFR-TKI; gefitinib; rebiopszia; ismételt EGFR-TKI-kezelés

Gefitinib treatment in lung cancer - Rebiopsy, retreatment, remission. The authors present a case of a 81-year-old non-smoker woman who was diagnosed with extended, bilateral bronchial adenocarcinoma in 2008. Two years later the tumor showed marked progression. EGFR sensitizing mutation (exon 19 deletion) was detected and gefitinib treatment was started in March 2010. After 12 months of spectacular and complete remission and 8 months of slow progression docetaxel therapy was applied and yielded partial remission. When progression redeveloped rebiopsy was performed and revealed EGFR exon 19 deletion again. Gefitinib retreatment was introduced in February 2013 and resulted in partial remission with excellent clinical status. In March, 2014 the patient is still on gefitinib treatment without any signs or symptoms of lung cancer but with very slow radiological progression. The authors overview the most important theoretical and practical questions regarding rebiopsy and retreatment in lung cancer with EGFR-TKI therapy. Hungarian Oncology, Vol 58, Nr. 2, 133-137, 2014

Keywords: lung adenocarcinoma; EGFR-TKI therapy; gefitinib; rebiopsy; retreatment


Beküldve: 2014. február 20.; elfogadva: 2014. március 5.
Elérhetőség: Dr. Moldvay Judit, Pulmonológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, 1125 Budapest Diós árok 1/C.; Tel: 355-9733, Fax: 214-2498; E-mail: drmoldvay@hotmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad