MAGYAR ONKOLÓGIAVol 58, No. 2, 2014

 Közlemény

A tüdőrák molekuláris patológiai vizsgálatának feltételei

Tímár József

2. Sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

A tüdőrák korszerű diagnosztikája szempontjából kulcskérdés a mintavételi eljárás és annak eredményessége, miután ebben a daganatféleségben a biopszia és a citológia játszik még mindig döntő szerepet. Bár eddig a citológia egyenlő értékűnek volt tekinthető, a mai követelményeknek alig tud eleget tenni, ezért háttérbe kell szorítani a biopsziával szemben. A molekuláris diagnosztikai eljárások sajátosságait maximálisan figyelembe kell venni abból a szempontból, hogy milyen mintaféleségek alkalmasak azok alkalmazására. E szempontok mellett a mintában lévő daganatsejt-normális sejt arány, illetve a molekuláris diagnosztikára rendelkezésre álló abszolút daganatsejtszám alapvető jelentőségű, és részét kell képezze a szövettani diagnózisnak. Végül, de nem utolsósorban a finanszírozható molekuláris patológiai diagnosztikához racionális algoritmusok, költséghatékony eljárások és stabil finanszírozás szükségesek. Magyar Onkológia, Vol 58, Nr. 2, 139-142, 2014

Kulcsszavak: tüdőrák; molekuláris diagnosztika; mintavétel

Criteria of the molecular pathology testing of lung cancer. From the aspect of the contemporary pathologic diagnostics of lung cancer the tissue obtained is a key issue since small biopsies and cytology still play a major role. In the non-small cell lung cancer era cytology is considered equal to biopsy however, in recent years it is unable to provide quality diagnosis and must be replaced by biopsy. Various molecular techniques can handle various different tissue samples which must be considered during molecular pathology diagnosis. Moreover, tumor cell-normal cell ratio in the obtained tissue, as well as the absolute tumor cell number have great significance, which information must be provided in the primary lung cancer diagnosis. Last but not least, for continuous sustainable molecular diagnostics of lung cancer rational algorithms, affordable technology and appropriate reimbursement are equally necessary. Hungarian Oncology, Vol 58, Nr. 2, 139-142, 2014

Keywords: lung cancer; molecular diagnostics; sampling problems


Beküldve: 2014. április 30.; elfogadva: 2014. május 20.
Elérhetőség: Prof. Dr. Tímár József, 2. Sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, 1091 Budapest Üllői út 93.; Tel: 215-6921; E-mail: jtimar@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad