MAGYAR ONKOLÓGIAVol 58, No. 2, 2014

 Áttekintés

BOLERO - újabb jelentős lépés az emlődaganatok kezelésében

Rubovszky Gábor, Láng István

B Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A molekuláris genetikai ismeretek bővülésével a daganatok célzott kezelése a mindennapi gyógyító tevékenység részévé vált. Az emlődaganatok kezelésében is rendelkezünk célzottan ható molekulákkal, de új hatékony szerekre mégis égető szükség van, mert egyrészről vannak olyan betegcsoportok, akiknél nem rendelkezünk igazoltan hatékony célzott kezeléssel, másrészről a már meglévő célzott kezelések eredményeit is javíthatja, ha több támadásponton, több jelátviteli úton avatkozunk be a daganat működésébe. Az everolimus egy olyan célzottan ható molekula, mely több vizsgálatban is hatékonynak és előnyösnek mutatkozott, és hormonreceptor-pozitív emlődaganatok kezelésére törzskönyvezésre is került. A jelen közlemény az emlőtumorokkal kapcsolatban publikált everolimusvizsgálatok adatait foglalja össze. Jelenleg két fázis 3 vizsgálat eredményei állnak rendelkezésre. A BOLERO-2 vizsgálatban önmagában adott exemestant hasonlították össze az everolimusszal kombinált kezeléssel, míg a BOLERO-3 vizsgálatban a trastuzumab és vinorelbin mellett alkalmazott everolimus hatását elemezték. Mindkét vizsgálatban a progressziómentes túlélés szignifikánsan hosszabb volt a kombinációs karokon. A BOLERO-2 vizsgálatban már teljes túlélési eredményekkel is rendelkezünk, amely másodlagos végpont volt. A vizsgálati karon elért 4,4 hónapos előny klinikailag releváns, de a statisztikai szignifikanciaszintet nem érte el. Egyelőre nem rendelkezünk olyan biomarkerrel, amely segítségével az everolimusra érzékeny daganatok csoportja meghatározható lenne, az ezt célzó transzlációs vizsgálatok folyamatban vannak. Magyar Onkológia, Vol 58, Nr. 2, 128-132, 2014

Kulcsszavak: emlődaganat; célzott kezelés; everolimus

BOLERO - another remarkable step in treatment of breast cancer. The expansion of molecular genetic knowledge leads to targeted therapy which is a common part of cancer treatment. Targeted agents also exist in breast cancer treatment. However, new efficient molecules are pressingly needed. On one hand there are cancer subgroups where we do not have efficient targeted drugs, on the other hand the results of established cancer therapies can be improved by interfering with another signal transduction pathway. Everolimus is a targeted agent which was effective in several clinical trials and became registered for treatment of hormone receptor positive breast cancer. This article summarizes the results of published breast cancer everolimus trials. The results of two phase 3 trials are available. In the BOLERO-2 trial exemestane was compared with the combination of exemestane and everolimus, while in BOLERO-3 trial trastuzumab and vinorelbine were investigated with or without everolimus. In both trials the progression-free survival was significantly longer in the experimental arm. The overall survival data of BOLERO-2 trial, a secondary end point, are also available. The 4.4 month benefit in the experimental arm is clinically important but it has not reached the level of statistical significance. We have not had biomarkers so far that could help us to identify a subgroup of cancers sensitive to everolimus. Hungarian Oncology, Vol 58, Nr. 2, 128-132, 2014

Keywords: breast cancer; targeted therapy; everolimus


Beküldve: 2014. január 20.; elfogadva: 2014. február 20.
Elérhetőség: Rubovszky Gábor, B Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: 224-8600/3442; E-mail: garub@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad