MAGYAR ONKOLÓGIAVol 58, No. 2, 2014

 Áttekintés

Epigenetikai szabályozó mechanizmusok és zavaraik leukémiában

Gaál Zsuzsanna, Oláh Éva

Klinikai Genetikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Általános Orvostudományi Kar, Debrecen

Az epigenetika a génexpressziót a DNS szekvenciájának megváltozása nélkül szabályozó mechanizmusokkal foglalkozik. Tárgykörébe tartozik a DNS-metiláció, a hisztonmodifikáció és a kis, nem kódoló RNS-ek csoportja. A DNS-metiláció a génexpresszió repressziójához vezet. A hisztonmodifikáció a módosítás típusától és az érintett oldallánctól függően a transzkripció aktivációját és gátlását egyaránt eredményezheti. E szabályozó mechanizmusok zavarai igazoltan szerepet játszanak a leukémia kialakulásában. A leukémia különböző altípusaiban a DNS-metilációs mintázat, a hisztonkód és a mikro-RNS expressziós szintek jellegzetes eltéréseit figyelték meg, melyek jelentősége lehetséges klinikai alkalmazásukban rejlik. A terápiás eredmények javításához a prognosztikai klasszifikációs rendszer pontosítása szükséges. Az epigenetikai eltérések segítségével egy adott prognosztikai csoporton belül további alcsoportok elkülönítése válhat lehetségessé. A DNS metilációs mintázatában, a hisztonkódban, illetve a mikro-RNS-ek expressziós szintjében bekövetkező változások sok esetben korrelálnak az alkalmazott terápia eredményességével, bizonyos esetekben pedig segítséget nyújthatnak a kemorezisztencia előrejelzésében vagy a kemoterápiát követően a minimális reziduális betegség felismerésében. A kromatin szerkezetét befolyásoló, az epigenetikai módosításokért felelős enzimek potenciális terápiás célpontokként szolgálhatnak. Előzetes eredmények szerint az epigenetikai terápia különböző típusai egymással és a konvencionális kemoterápiával egyaránt sikeresen kombinálhatók lehetnek a jövőben a leukémia terápiájában. Magyar Onkológia, Vol 58, Nr. 2, 99-107, 2014

Kulcsszavak: epigenetika; leukémia; DNS-metiláció; hisztonmodifikáció; prognózis

Epigenetic regulatory mechanisms and their disorders in leukemia. The term epigenetics includes regulatory mechanisms that influence gene expression without any changes in the sequence of the DNA, namely DNA methylation, histone modification and small, non-coding RNAs. Methylation of the DNA leads to the repression of gene expression, while histone modification can result in both activation and inhibition of the transcription depending on the type and site of modification. These mechanisms are confirmed to have important pathogenetic role during the process of leukemogenesis. In distinct subtypes of leukemia specific alterations of the DNA methylation profile, histone code and typical changes of the microRNA expression levels have been observed. The importance of them is inhered in their promising potential clinical applications. In order to achieve further improvement in the therapeutic results of leukemia, prognostic classification has to be further improved. With the help of the epigenetic alterations, subgroups could be differentiated within the known prognostic groups. Changes in the DNA methylation pattern, histone code and microRNA expression levels correlate with the success of the treatment in many cases, moreover they could provide help to predict chemoresistance or detect the minimal residual disease following chemotherapy. Enzymes influencing the structure of chromatin form a wide variety of new potential therapeutic targets. Based on preliminary results, sorts of epigenetic therapy may be combined successfully either with each other or with conventional chemotherapeutic drugs in the treatment of leukemia. Hungarian Oncology, Vol 58, Nr. 2, 99-107, 2014

Keywords: epigenetics; leukemia; DNA methylation; histone modification; prognosis


Beküldve: 2013. november 20.; elfogadva: 2014. január 3.
Elérhetőség: Prof. Dr. Oláh Éva, Klinikai Genetikai Központ, Gyermekgyógyászati Intézet, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Általános Orvostudományi Kar, 4032 Debrecen Nagyerdei krt. 98.; Tel: 06-52-255-072, Fax: 06-52-255-446; E-mail: eolah@med.unideb.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad