MAGYAR ONKOLÓGIAVol 58, No. 2, 2014

 Közlemény

Konformális külső részleges emlőbesugárzás dozimetriai összehasonlítása a teljesemlő-besugárzással és a parciális emlő-brachyterápiával

Bodács István, Polgár Csaba, Major Tibor

Sugárterápiás Központ, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Az emlőmegtartó műtétet követő sugárkezelést többféle technikával végezhetjük. A hagyományos módszer a teljes emlő külső besugárzása. Megfelelően válogatott betegcsoportban azonban elfogadott kezelési alternatíva a részleges emlőbesugárzás is, akár teleterápiával, akár brachyterápiával. A jelen tanulmányban három besugárzási technikát hasonlítunk össze dozimetriai szempontból. Harminc, emlődaganat miatt műtét utáni külső konformális (KONF), részleges emlőbesugárzásban részesült nőbeteg CT-alapú dózistervét értékeltük ki dózis-térfogat hisztogramok segítségével. Ugyanezen betegekre elkészítettük a teljesemlő-besugárzási terveket (TELJES) is, és azokat összehasonlítottuk a KONF tervekkel. Védendő szervként körberajzoltuk a mindkét oldali emlőt és tüdőt, valamint bal oldali daganat esetén a szívet. Ezt követően harminc, intersticiális brachyterápiával (IBT) kezelt beteg CT-alapú dózistervét elemeztük és hasonlítottuk össze a KONF tervekkel. Eredményeink alapján a 90%-os izodózisgörbe mindhárom technikánál a céltérfogat legalább 97%-át körbevette, a KONF technikánál ez az érték 100% volt. A céltérfogaton belüli maximális dózis a KONF terveknél 106%, míg a TELJES-nél 115% volt. A TELJES, KONF és IBT terveknél az azonos oldali emlő térfogatának 66%-a, 15%-a és 13%-a kapta meg az előírt dózist. Az ellenoldali emlő sugárterhelése a KONF technikánál kisebb volt, mint a TELJES-nél. Az azonos oldali tüdőnek az előírt dózis 30%-ával besugarazott térfogata 15%, 8% és 1%, a maximális dózisok pedig rendre 105%, 94% és 47% voltak a TELJES, KONF és IBT tervekben. A bal oldali emlődaganatoknál ugyanebben a sorrendben a szív maximális dózisa 82%, 49% és 25%, a térfogat 5%-át besugarazott relatív dózis pedig 27%, 19% és 14% voltak. A KONF-nál a dóziseloszlás homogénebb volt, mint a TELJES-nél, és a céltérfogat ellátottsága tekintetében a KONF technika volt a legjobb. A védendő szervek dózisterhelése szempontjából a részleges emlőbesugárzások sokkal kedvezőbbek voltak a teljesemlő-besugárzásnál, a legkisebb dózisterhelések a brachyterápiánál voltak. Magyar Onkológia, Vol 58, Nr. 2, 108-115, 2014

Kulcsszavak: részleges és teljesemlő-besugárzás; emlő-brachyterápia; besugárzástervezés; dozimetria

Dosimetric comparison of external partial breast irradiation with whole breast irradiation and partial breast brachytherapy. Different techniques exist for the delivery of radiotherapy after breast conserving surgery. The conventional method is whole breast irradiation. However, in selected patients partial breast irradiation can be performed, either with external beams or brachytherapy. In the current study three irradiation techniques are compared regarding dosimetric aspects. Treatment plans of thirty women treated with external beam conformal partial breast irradiation (CONF) were evaluated using dose-volume histograms. For the same patients whole breast irradiation plans (WBI) were made and compared with the CONF ones. Breast and lung of both sides, and heart at left sided lesions were contoured as organs at risk. After this, dose plans of another thirty patients treated with interstitial brachytherapy (IBT) were analyzed and compared with the CONF plans. According to our results the 90% isodose curve covered at least 97% of the target volume at all three techniques, and this value was 100% for CONF. The maximal dose within target volume was 106% in CONF and 115% in WBI plans. Volume of ipsilateral breast receiving the prescribed dose was 66%, 15% and 13% in the WBI, CONF and IBT plans, respectively. The dose to the contralateral breast was less for CONF compared to WBI. Volume of the ipsilateral lung receiving 30% of the prescribed dose was 15%, 8% and 1%, the maximal dose was 105%, 94% and 47% in the WBI, CONF and IBT plans, respectively. In the same order the maximal dose to the heart was 82%, 49% and 25%, while the dose irradiated to 5% of the heart volume was 27%, 19% and 14% at left sided lesions. Regarding target coverage, the conformal technique was the best, and the dose was more homogeneous than at WBI. With respect to dose to organs at risk the partial breast irradiation techniques were much more favorable than WBI, and the lowest doses occurred in the IBT treatment plans. Hungarian Oncology, Vol 58, Nr. 2, 108-115, 2014

Keywords: partial and whole breast irradiation; breast brachytherapy; treatment planning; dosimetry


Beküldve: 2013. november 30.; elfogadva: 2014. február 5.
Elérhetőség: Dr. Major Tibor, Sugárterápiás Központ, Országos Onkológiai Intézet, Budapest Ráth Gy. u. 7-9.; Tel: 224-8600/3277, Fax: 224-8620; E-mail: major@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad