MAGYAR ONKOLÓGIAVol 58, No. 1, 2014

 Közlemény

Áttétes vesedaganatos betegek everolimusterápiájával szerzett hazai tapasztalatok

Maráz Anikó1, Bodoky György2, Dank Magdolna3, Géczi Lajos5, Kahán Zsuzsanna1, Mangel László6, Révész János7, Szűcs Miklós4

1Onkoterápiás Klinika, Szegedi Tudományegyetem, Szeged
2Onkológiai Osztály, Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Budapest
3Onkológiai Részleg, I. Sz. Belgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
4Urológiai Klinika és Uroonkológiai Centrum, Semmelweis Egyetem, Budapest
5C Belgyógyászati-Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
6Onkoterápiás Intézet, Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ, Pécs
7Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc

Az everolimus előrehaladott vesesejtes carcinoma kezelésére javallt, vascularis endothelialis növekedési faktor receptor (VEGFR) tirozinkináz-gátló (TKI) kezelést követően. A vizsgálat célja metasztatikus veserákban szenvedő betegeknél egy vonalban alkalmazott VEGFR-TKI kezelés utáni everolimusterápia hatékonyságának és toxicitási profiljának multicentrikus értékelése volt. 2010. 01.–2013. 07. között hazánk 7 onkológiai intézményében 101 betegnél indult everolimusterápia retrospektív elemzése. Az induló dózis 10 mg volt naponta, 28 napos ciklusokban. Fizikális és laborvizsgálat havonta, képalkotó kontroll 3 havonta történt. A tumorválaszt RECIST 1.0, a toxicitást NCI CTCAE 3.0 szerint értékeltük. Jelenleg 26 (27%) beteg kezelése zajlik, 52 beteg (54,1%) él. A medián progressziómentes túlélés (PFS) 5,7 hónap. Részleges remisszió 6 (6%), stabil betegség 71 (74%), progresszió 19 (20%). A medián teljes túlélés (OS) 14,3 hónap. A jobb általános állapotú (ECOG 0-1) betegek PFS és OS eredménye kedvezőbb volt. A túlélést csökkentette a fellépő anémia (p=0,037), viszont javította a 12 hónapon túli PFS (p=0,001). A OS ECOG 0-1 és nem anémiás betegeknél 30,9, míg ECOG 2-3 és anémia esetén 7,7 hónap (p=0,031) volt. Dózisredukció 8 (7,9%), terápiahalasztás 12 (11,9%) esetben történt. Leggyakoribb mellékhatások: bőrkiütés, ödéma, stomatitis, pneumonitis, anémia, valamint vesefunkció-, májfunkció-, vércukor- és koleszterinszint-emelkedés. A hazai gyakorlatban szerzett tapasztalatok alapján az everolimus biztonsággal alkalmazható mTOR-gátló szer. A centrumok napi gyakorlata során elért PFS és OS hasonló a törzskönyvező vizsgálat megfelelő alcsoportjainak eredményeihez. Magyar Onkológia, Vol 58, Nr. 1, 4-9, 2014

Kulcsszavak: áttétes veserák; mTOR-gátló; everolimus; anémia; ECOG

Experience with everolimus therapy for patients with metastatic renal cancer in Hungary. Everolimus is indicated for the therapy of adults with advanced renal cell carcinoma after failure of treatment with vascular endothelial growth factor receptor (VEGFR) tyrosine kinase inhibitor (TKI). The aim of the study was a multicenter evaluation of efficiency and toxicity of everolimus in patients with metastatic renal carcinoma who received one line of VEGFR-TKI therapy. Data of one hundred and one patients were analyzed retrospectively. Patients received everolimus therapy between January 2010 and July 2013. Data were collected in 7 different oncology institutes in Hungary. Starting daily dose of everolimus was 10 mg in 28-day cycles. Physical and laboratory examinations were done monthly. Imaging tests were performed every 3 months. Tumor response and toxicity were evaluated according to RECIST 1.0 and NCI CTCAE 3.0, respectively. Statistical analysis was performed with SPPS version 20.0 for Windows. Currently 26 (27%) patients are being treated, 52 (54.1%) patients are alive. Median progression-free survival (PFS) was 5.7 months (95% CI 4.07–7.33). Partial remission, stable disease and progression occurred in 6 (6%), 71 (74%) and 19 (20%) patients, respectively. Median overall survival (OS) was 14.3 months (95% CI 6.99–19.81). PFS and OS results were more favorable in patients with ECOG 0-1. Survival was poorer in case of anemia, while better if PFS was longer than 12 months. In anemic patients with ECOG 0-1 and ECOG 2-3 OS was 30.9 and 7.7 months, respectively (p=0.031). Dose reduction and treatment delay happened in 8 (7.9%) and 12 (11.9%) cases, respectively. The most common side effects were the following: exanthema, edema, stomatitis, pneumonitis, anemia and abnormal kidney-, liver functions, blood sugar and cholesterol levels. According to the Hungarian experience, everolimus can safely be administered. PFS and OS results representing the centers’ everyday practice, are similar to the results of the respective subgroups in the registration study. Hungarian Oncology, Vol 58, Nr. 1, 4-9, 2014

Keywords: metastatic kidney cancer; mTOR inhibitor; everolimus; anemia; ECOG


Beküldve: 2014. február 18.; elfogadva: 2014. március 4.
Elérhetőség: Dr. Maráz Anikó, Onkoterápiás Klinika, Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged Korányi fasor 12.; Tel: 36-62-545-407, Fax: 36-62-545-922; E-mail: dr.aniko.maraz@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad