MAGYAR ONKOLÓGIAVol 58, No. 1, 2014

 Áttekintés

A 18F-FDG PET/CT klinikai alkalmazása és lehetőségei a sarcomák kezelésében

Borbély Katalin1, Németh Zsuzsanna2, Kásler Miklós3

1PET/CT Ambulancia, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Onkológiai Osztály, Szent Margit Kórház, Budapest
3Igazgatóság, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A 18F-fluorodezoxi-glükóz pozitronemissziós tomográfia/komputertomográfia (18F-FDG PET/CT) in vivo nem invazív módon detektálja és kvantifikálja az emberi testben zajló kóros glükózmetabolizmust a CT morfológiai adatokba vetítve. Az irodalomban számos munkacsoport foglalkozik a PET/CT-alkalmazások klinikai jelentőségével sarcomás betegekben. A sarcomák szolid malignus tumorok, eltérő klinikai és patológiai jellemzőkkel, amelyeknek a pontos mérése és feltérképezése számos esetben nélkülözhetetlen a betegek optimális terápiás vezetésében. A szerzők az eddigi tapasztalatok és az irodalmi adatok felhasználásával elemzik a 18F-FDG PET/CT-alkalmazások szerepét a primer csont- és lágyrészsarcomák diagnózisában, a stádiummeghatározásban, a biopsziavételi hely megfelelő feltérképezésében, a terápiás válasz monitorozásában, a betegek utánkövetésében és a prognosztikában. A molekuláris PET-képalkotás alkalmazása a klinikai gyakorlatban kulcskérdés a sarcomák felismerésében és karakterizálásában. Magyar Onkológia, Vol 58, Nr. 1, 24-31, 2014

Kulcsszavak: 18F-FDG PET/CT; sarcoma; RECIST; PERCIST; metabolikus válasz

Clinical application of 18F-FDG PET/CT in the treatment of sarcomas. [18F]-Fluoro-deoxyglucose positron emission tomography / computer tomography (18F-FDG PET/CT) is able to detect and assess the abnormal metabolism, enabling visualization and quantification in vivo with integration into CT anatomic information. The clinical usefulness of FDG PET/CT in the management of patients with sarcomas has been assessed by numerous investigators. Sarcomas are solid malignant tumors with distinct clinical and pathological features. Effective management of patients with sarcoma requires accurate diagnosis and staging. The authors discuss the major indications of PET/CT on the basis of literature data for diagnosis, staging, guidance of biopsy and monitoring response to therapy in both primary bone and soft tissue tumors. The consistent use of PET molecular imaging methods is of high importance in characterizing and understanding sarcoma behavior in clinical practice. Hungarian Oncology, Vol 58, Nr. 1, 24-31, 2014

Keywords: 18F-FDG PET/CT; sarcoma; RECIST; PERCIST; metabolic response


Beküldve: 2013. december 20.; elfogadva: 2014. február 20.
Elérhetőség: Prof. Dr. med. hab. Borbély Katalin, PET/CT Ambulancia, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: +36-1-224-8600, Fax: +36-1-224-8720; E-mail: katalin.borbely@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad