MAGYAR ONKOLÓGIAVol 58, No. 1, 2014

 Áttekintés

Sebészi radikalitás és rekonstrukciós lehetőségek végtagi lágyrészsarcomáknál

Antal Imre1, Kiss János1, Perlaky Tamás1, Szalay Krisztián1, Vancsó Péter1, Oláh Zoltán2, Sápi Zoltán3, Pápai Zsuzsanna4, Szendrői Miklós1

1Ortopédiai Klinika, Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest
2Érsebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest
3I. Sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem ÁOK, Budapest
4Onkológiai Osztály, Honvéd Kórház, Budapest

A lágyrészsarcomák meglehetősen ritkák, az összes rosszindulatú daganatok mintegy 1,5 százalékát teszik ki. Míg évtizedekkel ezelőtt a sebészeti megoldást az amputáció jelentette, manapság a lágyrészsarcomák esetén is előtérbe kerültek a végtagmegtartó eljárások. A túlélést negatívan befolyásoló legfontosabb tényezők: nagy szöveti malignitási fok, nagy méret, lokalizáció, vaszkuláris invázió, kiterjedt tumornekrózis, egyes alcsoportfajták, helyi kiújulás és a pozitív sebészi szél. A végtagmegtartást korszerű rekonstrukciós lehetőségek segítik: gyakran csontgraftbeültetés, tumorendoprotézisek, érpótlások, plasztikai sebészeti módszerek szükségesek ahhoz, hogy a sarcoma így szélesen az épben eltávolítható legyen. Fontos a végtag megőrzése, de a beteg élete, túlélési esélyei és a várható életminőség ennél továbbra is fontosabbak. Betegeinket utánvizsgálva nem találtunk a nagyobb, komplex műtéti eljárásokat igénylő sarcomáknál a csak reszekciót igénylőkhöz képest szignifikánsan nagyobb kiújulási hajlamot (32% versus 47%). Magyar Onkológia, Vol 58, Nr. 1, 32-36, 2014

Kulcsszavak: lágyrésztumor; sebészet; radikalitás; rekonstrukció; végtagmegtartás

Resection and reconstruction in cases of musculosceletal soft tissue sarcomas. Soft tissue sarcomas are rare, reaching some 1.5% of all malignant tumors. While formerly the surgical management of sarcomas almost exclusively consisted of amputation, in the recent years limb saving surgery has become the first choice of therapy. Negative factors affecting the survival rate are: histologically high-grade tumor, size and localization of the tumor, vascular invasion, extensive tumor necrosis, certain subgroups, local recurrence and oncologically positive surgical margin at the resection. Many modern reconstruction possibilities are essential for the safe limb saving surgery with wide surgical margins, such as bone allograft implantation, tumor endoprostheses reconstruction, vascular grafting and plastic surgery. There should always be an attempt to perform limb saving surgery, however life quality, life expectancy and survival are more important considerations influencing essentially the surgical method of choice. In our follow-up study no significant difference in recurrence rate was found between the group of patients with sarcomas requiring a complex reconstruction procedure and the group of those treated by only resection methods (32% versus 47%). Hungarian Oncology, Vol 58, Nr. 1, 32-36, 2014

Keywords: soft tissue sarcoma; reconstruction; surgery; limb salvage


Beküldve: 2014. január 10.; elfogadva: 2014. március 1.
Elérhetőség: Dr. Perlaky Tamás, Ortopédiai Klinika, Semmelweis Egyetem ÁOK, 1113 Budapest Karolina út 27.; Tel: +36-1-466-6611; E-mail: pertamas@hotmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad