MAGYAR ONKOLÓGIAVol 58, No. 1, 2014

 Áttekintés

Végtagmegtartó műtétek csontsarcomáknál

Kiss János1, Antal Imre1, Perlaky Tamás1, Szalay Krisztián1, Oláh Zoltán2, Vancsó Péter1, Révész Zsolt1, Rahóty Pál1, Lestár Béla1, Entz László2, Szendrői Miklós1

1Ortopédiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Szív- és Érsebészeti Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

A Semmelweis Egyetem Ortopédiai Klinikáján nemzetközileg is elismert csont- és lágyrésztumorcentrum működik. Működési területünk a végtagi benignus és malignus, illetve tumorszerű csontelváltozások, valamint a lágyrésztumorok sebészete. Alapvető célunk a megfelelő onkológiai radikalitás figyelembevételével a végtagmegtartó sebészet feltételeinek megteremtése és fejlesztése. A végtagmegtartó sebészet interdiszciplináris tevékenység, mind a diagnózis felállítása, mind a kezelés tekintetében. Megfelelő patológiai, radiológiai és intervenciós radiológiai háttérrel rendelkezünk a tumorok gyors és korszerű radio- és patomorfológiai diagnosztikájában. Biztosított a gyermek- és felnőttonkológiai háttér is a modern kemoterápiás, radioterápiás, valamint egyéb korszerű onkológiai kezelési protokollok gyors elérésére, mind a primer, mind a szekunder csonttumorok, valamint a végtagi lágyrészsarcomák eseteiben. A végtagmegtartó sebészet – a tumor eltávolítása után – lényegében a rekonstruktív sebészetet jelenti. Ennek egyik jelentős alappillére – felnőtt korban – a megfelelő tumorendoprotézisek jelenléte, de pl. fiatal gyermekkorban az autológ érnyeles graftoknak és homológ osteochondralis graftoknak van nagyobb jelentőségük. Döntő továbbá a tumorsebészetben is jártas hasi sebész, érsebész és plasztikai sebész háttér biztosítása is. Működésünk szakmai hátterét pedig külföldi tumorcentrumokban eltöltött több hónapos tanulmányutak és a végtagi tumorokkal foglalkozó nemzetközi kongresszusokon való részvétel és azok hazai szervezése (EMSOS – 2003, 2017, AGKT – 1998, 2002, 2012) biztosítják. Magyar Onkológia, Vol 58, Nr. 1, 37-46, 2014

Kulcsszavak: csonttumor; végtagmegtartás; rekonstruktív végtagi sebészet

Limb saving surgery in cases of bone sarcomas. At the Orthopedic Department of Semmelweis University we operate an internationally recognized bone and soft tissue tumor center. Our specialty is the treatment of benign and malignant bone tumors, tumor-like lesions and surgery of soft tissue tumors. Our main aim, taking into account the appropriate oncologic radicality, is to create the conditions for the development of limb saving surgery. Limb saving surgery is an interdisciplinary activity both in diagnosis and in treatment. We have proper pathology, radiology and interventional radiology background for the fast and advanced pathomorphological and radiomorphological diagnosis of different tumors. Using modern chemotherapy, radiotherapy and other advanced cancer treatment protocols rapid access to oncology background is provided for children and adults as well, both primary and secondary bone tumors and soft tissue sarcoma cases of the extremities. The limb saving surgery after removal of the tumor is essentially a reconstructive surgery. Reconstructive surgery in childhood and younger ages mean mainly the biological solutions (vascularized autologus bone grafts and/or homologous bone graft), otherwise in elderly ages implantation of tumor endoprostheses has a greater significance. Furthermore, the final tumor surgery requires experienced abdominal surgeon, vascular surgeon and plastic surgeon to ensure the background as well. The professional background of our clinical practice is based on participating in international conferences and spending several months abroad in different big tumor centers. Over the past 15 years, several international cancer congresses were organized in Hungary by our Department. Hungarian Oncology, Vol 58, Nr. 1, 37-46, 2014

Keywords: bone tumors; limb saving surgery; reconstructive limb surgery


Beküldve: 2014. január 10.; elfogadva: 2014. március 1.
Elérhetőség: Dr. Kiss János, Ortopédiai Klinika, Semmelweis Egyetem, 1113 Budapest Karolina út 27.; Tel: +36-20-825-8357; E-mail: dysplasia.drkiss61@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad