MAGYAR ONKOLÓGIAVol 58, No. 1, 2014

 Áttekintés

A retroperitoneális sarcomák sebészi kezelése

Bursics Attila1, Besznyák István1, Mersich Tamás1, Pörneczi Balázs1, Dede Kristóf1, Papp Géza1, Ágoston Péter2, Pápai Zsuzsanna3

1Sebészeti-Onkosebészeti Osztály, Uzsoki Utcai Kórház, Budapest
2Sugárterápiás Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3Onkológiai Osztály, Honvéd Kórház, Budapest

A retroperitoneális sarcomák a solid tumorok mintegy 0,15%-át alkotják. Kezelésük elsősorban sebészi, ugyanakkor a jelentős méretű tumorok műtétei komoly kihívást jelenthetnek. Neoadjuváns, illetve adjuváns kezelésükre véglegesnek tekinthető ajánlás mind ez idáig nem született. A nemzetközi irodalom, illetve saját tapasztalatunk alapján összegyűjtöttük a retroperitoneális sarcomák tulajdonságaira, kezelésére vonatkozó adatokat és javaslatokat. Közben elsősorban a sebészi kezelés lehetőségeire, a kezelés taktikájának javasolt változásaira koncentráltunk. A retroperitoneális sarcomák sebészi kezelését illetőleg prospektív randomizált tanulmány nem áll rendelkezésre. Az irodalomban olvasható gyűjtött adatok alapján a tumor és az érintett szervek egy blokkban végzett R0 reszekciója biztosítja a legkedvezőbb eredményt. Az R0 reszekciót biztosító ép szöveti szegély méretének meghatározása jelenti a legnagyobb dilemmát. A recidívák valószínűségének csökkentésére kemoterápia és sugárkezelés is használható. Recidíva szempontjából a legnagyobb kockázatot az inkomplett reszekció, a high grade tumor és a liposarcomától eltérő szövettani típus jelenti. A túlélés jóslása tekintetében a lokális recidíva nagyobb kockázatot jelent, mint a távoli áttét. A retroperitoneális sarcomák kezelését célszerű centrumokban végezni, ahol adott a multidiszciplináris konzultáció lehetősége, és így komplex kezelési terv állítható fel. A tumor radikális sebészi eltávolítása hozhat végleges gyógyulást, ennek esélyét a kiegészítő gyógyszeres és sugárkezelés emeli. Magyar Onkológia, Vol 58, Nr. 1, 47-51, 2014

Kulcsszavak: lágyrészsarcoma; retroperitoneális sarcoma; R0 reszekció

Surgical treatment of retroperitoneal sarcomas. Retroperitoneal sarcomas make up 0.15% of all solid tumors. The mainstay of their treatment is surgical resection, though the removal of the often sizable tumors may pose serious challenge to surgeons. There is no clear-cut recommendation for neoadjuvant, nor for adjuvant treatment so far. We collected the data and recommendations concerning the attributes and the treatment options for retroperitoneal sarcomas. Mainly we focused on the possibilities and the recent change in tactics of surgery. There is no prospective randomized study dealing with surgical treatment of retroperitoneal sarcomas. According to data in the literature the en-block R0 resection along with all the possibly involved neighboring organs offers the best chance for cure. The greatest problem is to define the required resection margin which is needed for R0 resection. Radio- and/or chemotherapy can be used for diminishing the possibility of tumor recurrence. The greatest risk factors for recurrence are incomplete resection, high grade tumor, and non-liposarcoma type histology. Survival depends on local recurrence rather than on distant metastases. Retroperitoneal sarcomas are ideally treated in sarcoma centers, where multidisciplinary consultation is available and complex treatment plans can be set. Complete recovery can be achieved with radical surgical excision. The chance for R0 resection is enhanced by chemo- and radiotherapy. Hungarian Oncology, Vol 58, Nr. 1, 47-51, 2014

Keywords: soft tissue sarcoma; retroperitoneal sarcoma; R0 resection


Beküldve: 2014. január 29.; elfogadva: 2014. február 12.
Elérhetőség: Dr. Bursics Attila, Sebészeti-Onkosebészeti Osztály, Uzsoki Utcai Kórház, 1145 Budapest Uzsoki u. 29.; Tel: +36-20-928-5313; E-mail: bursics@uzsoki.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad