MAGYAR ONKOLÓGIAVol 57, No. 4, 2013

 Közlemény

Koponyaalap-közeli daganatok frakcionált sztereotaxiás sugárkezelése (fSRT)

Horváth Zsolt1, Bellyei Szabolcs2, Farkas Róbert2, Mangel László2, Kovács Péter2, Sebestyén Zsolt2, Dóczi Tamás3

1Idegsebészeti Klinika, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
2Onkoterápiás Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
3Klinikai Idegtudományi Képalkotó Kutatócsoport, MTA-PTE, Pécs

Az agydaganatok gyógyíthatósága a tumor biológiai természetén túl a daganat lokalizációjától függ. Sebészi kezelésükben az onkológiai műtéti elvek csak részben érvényesülhetnek. Elsődlegesen a daganatok lokalizációja szabja meg az eltávolíthatóság mértékét. Vezérelv az ép idegrendszeri struktúrák messzemenő megtartása, a szöveti károsításból eredő morbiditás minimalizálása a minél teljesebb daganateltávolítás mellett. Miután a koponyán belül a céltérfogat nem mozdul el, a hagyományos sugárterápiától ugyancsak eltérően, nagy sugárdózisokat (pontbesugárzás) lehet az agydaganatra egy-egy alkalommal biztonsággal leadni és kontrollált sugárnekrózist létrehozni. A koponyaalapi vagy ahhoz közel fekvő daganatok kezelésére – a funkcionális szövődmények (agyidegek, agytörzs, Willis-kör, substantia perforata anterior és posterior kis ereinek sérülése stb.) magas kockázata miatt – hasonló szabályok érvényesek. Ilyenek pl. csontos koponyaalapról kiinduló, a sinus cavernosust infiltráló daganatok, invazív hypophysistumorok, glomus jugulare- és kisagy-hídszögleti daganatok. E közlemény azt a hipotézist kívánja 4 eset bemutatásával illusztrálni és igazolni, hogy e speciális daganatok kezelésében a frakcionált sztereotaxiás sugárterápiának (fSRT) fontos szerepe van, mert kihasználja mind a nagy térbeli szelektivitású sztereotaxiás kezelések (sugársebészet), mind a hagyományos frakcionált sugárkezelések előnyös tulajdonságait. Lehetővé teszi, hogy az összdózis elegendő legyen úgy, hogy az a rizikószervek toleranciaküszöbe alá essen. Az esetbemutatás igazolja, hogy az fSRT már a műtéti indikáció felállításának fázisában, mint „műtétasszisztált sugárterápia” tervezhető. Magyar Onkológia, Vol 57, Nr. 4, 251-258, 2013

Kulcsszavak: agydaganat; frakcionált sugárterápia; koponyaalapi tumorok; sugársebészet; sztereotaxiás besugárzás

Fractionated stereotactic irradiation of skull-base related tumours. The prognosis of the treatment of brain tumours depends on two main factors: biological nature and localisation of the neoplasm. Requirements of oncologic surgery can be met only partially if at all in neurological surgery of brain tumours. Resectability depends primarily on localisation of the neoplasms. The leading principle is preservation of fine neural structures, minimising morbidity from tissue resection with the goal of maximal tumour resection. As nervous structures and the target volume do not move in the intracranial space, large radiation doses unusual in traditional radiotherapy can be given either in one or in fractionated sessions to small targets (point-radiation) and a well-controlled radiation necrosis of the pathological tissue can be achieved. Management principles of treatment of skull-base related tumours are very similar due to high risks of functional morbidity evoked by surgical injury to the cranial nerves, brainstem structures, vessels of the Willis circle and those of the substantia perforata anterior and posterior, etc. Such tumours are neoplasms arising from the skull base, those infiltrating the cavernous sinuses, invasive pituitary tumours, those arising from the glomus jugulare, or located within the cerebello-pontine angle, etc. This manuscript intends to illustrate and prove the hypothesis by means of 4 cases that fractionated stereotactic radiotherapy (fSRT) is an important part of treatment armamentarium in the latter cases, as it is capable of exploiting both the advantages of traditional fractionated irradiation and that of the high conformality and selectivity of radiosurgery. It is capable of administering appropriate quantity of total target dose with a lower than limit dose on surrounding structures. The presentation proves that fSRT can be planned already in the phase of surgical indication as a „microsurgery-assisted radiotherapy”. Hungarian Oncology, Vol 57, Nr. 4, 251-258, 2013


Beküldve: 2013. október 11.; elfogadva: 2013. november 1.
Elérhetőség: Dóczi Tamás, Idegsebészeti Klinika, Pécsi Tudományegyetem, 7623 Pécs Rét u. 2.; Tel: +36 (72) 535-932, Fax: +36 (72) 535-931; E-mail: doczi.tamas@pte.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad