MAGYAR ONKOLÓGIAVol 57, No. 4, 2013

 Áttekintés

Miért kell a PET/CT az uroonkológiában?

Borbély Katalin, Géczi Lajos, Kásler Miklós

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Az utóbbi évtizedekben a molekuláris pozitronemissziós tomográfia/komputertomográfia (PET/CT) képalkotás széleskörű elterjedése nagy előrelépést jelentett a daganatdiagnosztikában. Tekintettel az anatómiai és funkcionális adatok együttes megjelenítésére, a multimodális PET/CT és a single photon emission CT (SPECT)/CT klinikai jelentősége egyre nő. A 18F-fluorodezoxiglükóz (18F-FDG) tracerrel végzett PET-vizsgálatok jelentősége számos klinikai kérdésben bizonyított, beleértve az uroonkológiai betegségeket. Mivel az urológiai daganatok nem mindegyike, vagy csak minimális mértékben halmozza a 18F-FDG-t, tekintettel a benignusabb viselkedésükre, alternatív PET-tracereket fejlesztettek ki biztató klinikai eredményekkel. A jelenleg fejlesztés alatt álló tracerek megjelenése mellett a közeljövőben új radiofarmakonok megjelenése várható, és célzott kombinálásukra is sor kerülhet. A jövőben egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a multiparametrikus mérések, a multitracer technikák és a PET/mágneses rezonancia (PET/MR) multimodális technológia megjelenése. Magyar Onkológia, Vol 57, Nr. 4, 282-296, 2013

Kulcsszavak: uroonkológiai megbetegedések; PET/CT; PET/MR; tracerek

Why is PET/CT essential in urooncology?. The wide use of molecular positron emission tomography/computed tomography (PET/CT) imaging in the tumor diagnostics has been playing an important role recently. The clinical role of hybrid imaging (PET/CT, single photon ECT/CT (SPECT/CT)) is growing continuously due to the simultaneous imaging of anatomy and function. Regarding oncology the role of 18F-fluorodeoxyglucose (18F-FDG) PET is proved in several clinical questions, including urooncology. Urologic cancers are associated with low or slightly significant uptake of FDG, due to their more benign behaviour. However, alternative PET tracers have been developed which show promising clinical results and hopefully, in the near future the combination of different tracers are awaited. Additionally, in the future the use of multiparametric measurements, multitracer techniques, and the multimodal PET/magnetic resonance imaging (PET/MRI) technology is going to have a crucial clinical role. Hungarian Oncology, Vol 57, Nr. 4, 282-296, 2013


Beküldve: 2013. október 11.; elfogadva: 2013. november 20.
Elérhetőség: Dr. Borbély Katalin, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: 36-1-224-8600, Fax: 36-1-224-8720; E-mail: katalin.borbely@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad