MAGYAR ONKOLÓGIAVol 57, No. 4, 2013

 Közlemény

A spinális metasztázisok preoperatív embolizációja

Hudák István1, Stefanits János1, Kasó Gábor1, Botz Lajos2, Dóczi Tamás3

1Idegsebészeti Klinika, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
2Gyógyszerészeti Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
3Klinikai Idegtudományi Képalkotó Kutatócsoport, MTA-PTE, Pécs

Az idegrendszeri tünetekkel járó gerincmetasztázisok kezelésében a palliatív sebészi modalitás célja a neurológiai funkciók, főként a mobilitás megtartása, a fájdalom csökkentése és a lokális tumorkontroll. Mivel a metasztázisok jelentős része hipervaszkularizált, preoperatív embolizációjuk az intraoperatív vérzés mérséklésével javíthatja a műtét technikai kivitelezését. E hipotézis igazolására retrospektív tanulmányban elemeztük az utóbbi 12 évben hipervaszkularizált spinális metasztázisok műtéti kezelése előtt végzett transzarteriális daganatembolizáció eredményeit. Két eset bemutatásával - tudomásunk szerint a hazai irodalomban elsőként - bemutatjuk a gerinc különböző szakaszain elhelyezkedő hipervaszkularizált metasztázisok preoperatív embolizációjának technikáját, valamint irodalmi és saját tapasztalataink alapján összefoglaljuk a preoperatív angiográfia és embolizáció indikációit, a beavatkozás esetleges szövődményeit, s az embolizáció hatását a műtéti vérzésekre. Esetelemzésünk - főként kvalitatív retrospektív adatok alapján - megerősíti az irodalmi adatokat, hogy a hisztológiailag ismert vagy MR-jelek alapján hipervaszkularizáltnak talált spinális metasztázisok preoperatív szuperszelektív embolizációja jelentősen csökkenti a műtéti vérzés veszélyét, s kedvezőbb feltételeket teremt a daganat radikálisabb eltávolítására. Magyar Onkológia, Vol 57, Nr. 4, 275-281, 2013

Kulcsszavak: DSA; spinális metasztázis; tumorembolizáció

Preoperative embolisation of spinal metastases. In the management of spinal metastases bringing about neurological symptoms and signs, palliative surgical treatment plays an important role. The goals of surgery are preservation of neurological function especially that of the mobility, pain relief and local tumor control. Many of spinal metastases are hypervascularised, accordingly, preoperative embolisation offers logically improvement in technical realisation of surgery by means of reduction of intraoperative profuse bleeding. To prove this working hypothesis a retrospective analysis was performed. Results of preoperative transarterial embolisation of hypervascularised spinal tumours were worked up from 2000 to 2012. By means of 2 case presentations - to our knowledge, first in the Hungarian literature - the techniques of transarterial spinal embolisation of spinal metastases are described. Indications, complications and effect on intraoperative bleeding events of the embolisation procedure in these oncological cases are presented on the basis of literature search and of our own experience. The case analyses, based mainly on qualitative retrospective data, support the notion that histologically known spinal hypervascularised metastases or those found to be hypervascularised by MRI can be treated effectively by means of preoperative superselective embolisation without major risks of morbidity or mortality. Hungarian Oncology, Vol 57, Nr. 4, 275-281, 2013


Beküldve: 2013. október 11.; elfogadva: 2013. november 1.
Elérhetőség: Dóczi Tamás, Idegsebészeti Klinika, Pécsi Tudományegyetem, 7623 Pécs Rét u. 2.; Tel: (06) 72 535932, Fax: (06) 72 535931; E-mail: doczi.tamas@pte.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad