MAGYAR ONKOLÓGIAVol 57, No. 3, 2013

 Közlemény

Az életkor jelentősége malignus szájüregi daganatok prognózisakor. Klinikai vizsgálat

Németh Zsolt1, Turi Katalin1, Léhner György1, Veres Dániel Sándor2, Csurgay Katalin1

1Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Biofizikai és Sugárbiológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

A fiatalkorban megjelenő malignus daganatok problémája kiemelt fontosságú, intenzíven kutatott terület. A szájüregi daganatok előfordulása világszerte csökkenő tendenciát mutat, ezzel párhuzamosan a fiatal felnőttkorban diagnosztizált orális laphámrákok incidenciája emelkedik. A fiatalkori daganatok etiológiája ma még nem pontosan ismert, de az jól látszik, hogy ebben a betegcsoportban a hagyományos magatartási rizikótényezők (dohányzás és alkoholfogyasztás) nem, illetve csak kismértékben játszanak szerepet. Saját megfigyelésünk, hogy e betegek esetében (bár korán, legtöbbször kezdeti stádiumban jelentkeznek) gyakoribb a regionális, illetve lokoregionális relapszus, rosszabb a túlélés. Munkánk célja az volt, hogy saját beteganyagunkon vizsgáljuk a fiatal és idősebb betegek bizonyos etiológiai, patológiai, klinikai paraméterei közötti különbségeket. 105 fiatal (<50 év) és kontrollként ugyanennyi idősebb (>50 év) páciens adatait dolgoztuk fel. A betegek műtéten, sugárterápián és/vagy kemoterápián estek át. 36 hónapnál figyeltük a daganatspecifikus túlélést. A klinikai prognosztikai faktorok (stádium, lokalizáció, anamnesztikus idő) és a dohányzás, a betegek neme, kora közötti kapcsolatot kutattuk. Vizsgáltuk a daganatos események (lokális, lokoregionális relapszus) és a túlélés, illetve az életkor és a túlélés közötti összefüggést. A legerősebb összefüggéseket a kor és az anamnesztikus idő, a kor és az elszívott cigaretták száma, a kor és a relapszusig eltelt idő, valamint a kor és a daganatspecifikus túlélés között találtuk. Azt láttuk, hogy a fiatalabb betegek hamarabb, alacsonyabb stádiumú daganattal jelentkeznek, meghatározó módon kevesebben és kevesebbet dohányoznak. Ha náluk relapszus alakul ki, akkor az gyakrabban és hamarabb jelentkezik, mint időseknél. Vizsgálatunk során azt találtuk, hogy az 50 évesnél fiatalabb betegek daganatspecifikus túlélése szignifikánsan rövidebb, mint a kontrollcsoportban. Magyar Onkológia, Vol 57, Nr. 3, 166-172, 2013

Kulcsszavak: szájüregi daganat; életkor; nem; prognózis; daganatspecifikus túlélés

The prognostic role of age in oral cancer. A clinical study. The problem of malignant tumors developing in a young age is a topic of special importance and subject of intensive research. The occurrence of oral cavity tumors shows a decreasing trend worldwide, while the incidences of oral squamous cell carcinoma diagnosed at young adulthood is increasing. The etiology of tumors developing in young age is not yet fully understood, however, it can be stated that the usual high-risk behavioral patterns (i.e. smoking and alcohol abuse) play only a minor role in this patient group, if any. Our own observations indicate a higher regional and locoregional relapse for these patients and, although they turn for help early, at an early stage of the disease, a lower chance of survival. The target of our research was to analyze the differences in certain etiological, pathological and clinical parameters of our own patient group consisting of both young and older patients. The data of 105 young (<50 years) and, as a control group, 105 older (>50 years) patients were analyzed. The patients have undergone surgery and, if necessary, radiotherapy and/or chemotherapy. The tumor-specific survival was determined at 36 months. Our study aimed at understanding the relationship between the clinical prognostic factors (stage, localization, anamnestic time), smoking habits, gender and age of the patients. Relationship between cancer occurrence (local, locoregional relapse) and survival rate, as well as age and survival rate were analyzed. We found that young patients report themselves for treatment at an early stage. Smoking and alcohol abuse were considerably less. When a relapse occurs, it occurs more frequently and earlier than at older patients. The most decisive correlation was observed between age and anamnestic time, age and number of cigarettes smoked, age and time elapsed until relapse, as well as age and cancer-specific survival. Moreover, cancer-specific survival of patients younger than 50 years of age was found significantly shorter than in the control group. Hungarian Oncology, Vol 57, Nr. 3, 166-172, 2013


Beküldve: 2013. március 8.; elfogadva: 2013. március 22.
Elérhetőség: Dr. Németh Zsolt, Arc-Állcsont-Szájsebészeti és Fogászati Klinika, Semmelweis Egyetem, 1085 Budapest Mária u. 52.; Tel: (06-1) 2660-457, Fax: (06-1) 2660-456; E-mail: nemeth.zsolt@dent.semmelweis-univ.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad