MAGYAR ONKOLÓGIAVol 57, No. 2, 2013

 Áttekintés

A malignus melanóma prognosztikus és prediktív markerei

Rásó Erzsébet, Barbai Tamás, Győrffy Balázs, Tímár József

MTA-SE Molekuláris Onkológiai Kutatócsoport, 2. Sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

A malignus melanóma, bár megjelenését tekintve igen sokszínű, de biológiailag áttétképző és áttétet nem képző formákra osztható. A klasszikus klinikopatológiai faktoroknak a betegség lefolyását felbecsülő képessége limitált, ezért széleskörű kutatások történnek a melanóma progressziós markerei vonatkozásában. Bár sokféle genetikai vagy fehérjemintázatot azonosítottak, ezek klinikai haszna csekély, mert a vizsgálatok alig vették figyelembe a melanóma progressziója alapjainak megismerését célzó kutatások eredményeit, így az ígéretes markerek csoportja igen szűk (BCL2, CDK2, MART-1, OPN). Hasonlóan más szolid daganatokhoz, a célzott terápiák megjelenése ráirányította a figyelmet a melanóma kemo- és célzott terápiára mutatott rezisztenciájának genetikai alapjaira. Ezek az ismeretek új molekuláris patológiai eljárásokhoz és remélhetően hatékonyabb terápiás protokollok kialakításához adhatnak segítséget. Magyar Onkológia, Vol 57, Nr. 2, 79-83, 2013

Kulcsszavak: melanóma; prognózis; terápiarezisztencia; genetikai markerek

Prognostic and predictive markers of malignant melanoma. Malignant melanoma biologically can be divided into non-metastatic and metastatic forms which cannot be predicted precisely using classical clinicopathological parameters, therefore studies on novel genetic or protein markers are abundant in the literature. These studies did not result in clinically useful markers because mostly ignored the results of studies on the genetic basis of metastatic potential of malignant melanoma. Accordingly, the list of promising novel markers is short (BCL2, CDK2, MART-1, OPN). Similar to other solid malignancies, introduction of targeted therapy into clinical practice of melanoma turned the attention toward the genetic basis of resistance to chemo- and targeted therapies. These novel data could lead to the development of molecular diagnostics which can help in designing more effective therapeutic strategies of malignant melanoma. Hungarian Oncology, Vol 57, Nr. 2, 79-83, 2013


Beküldve: 2013. április 10.; elfogadva: 2013. május 20.
Elérhetőség: Dr. Tímár József, MTA-SE Molekuláris Onkológiai Kutatócsoport, 2. Sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, 1091 Budapest Üllői út 93.; Tel: 1-215-6921; E-mail: jtimar@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad