MAGYAR ONKOLÓGIAVol 57, No. 1, 2013

 Áttekintés

A patológiai diagnosztika jelentősége a daganatos betegségek személyre szabott orvoslásában

Tímár József

MTA-SE Daganatprogresszió Kutatócsoport, II. Sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Klinikai Központ, Budapest

A patológiai diagnosztika fejlődésének eredményeként a daganatokról alkotott kép drámai változáson ment keresztül, ami alapját képezi a daganatos betegségek személyre szabható kezelésének, illetve ellátásának. Ez a fejlődés azonban szemléletváltást követel meg, ami azt jelenti, hogy tekintettel kell lenni arra, hogy egy adott tumorféleségnek sokszínű szövettani megjelenési formája van, ami nem csupán morfológiai eltéréseket, hanem ezek mögött eltérő genetikai hátteret jelent. Másrészt az is egyre nyilvánvalóbb, hogy a szövettanilag azonos megjelenésű daganatok is tovább osztályozhatók jellegzetes genetikai eltéréseik alapján. A fentiek együttesen oda vezetnek, hogy egyre pontosabban lehet patológiai módszerekkel megállapítani az egyes beteg tumorának individuális biológiai sajátosságait és esetlegesen terápiás érzékenységét, ami megnyitja az utat a daganatos betegség ún. személyre szabott kezelésének irányába. A daganatok genetikai sokszínűsége már ma is lehetőséget teremt az egységes protokollok differenciált alkalmazására, de a jövőben ki fogja kényszeríteni ezek finomítását és individualizálását. Ennek feltétele azonban az, hogy a molekuláris patológia szerves és finanszírozott része legyen a daganatos betegek mindennapi ellátásának. A fentiek egyik következménye kell, hogy legyen az is, hogy a patológus mellett (ahol ez nem egy és ugyanazon személy) a molekuláris patológus is részt vegyen az oncoteam munkájában és döntéshozatalában. Magyar Onkológia, Vol 57, Nr. 1, 26-32, 2013

Kulcsszavak: daganatpatológia; molekuláris klasszifikáció; személyre szabott terápia

Role of contemporary pathological diagnostics in the personalized treatment of cancer. Due to the developments of pathology in the past decades (immunohistochemistry and molecular pathology) classification of cancers changed fundamentally, laying a ground for personalized management of cancer patients. Our picture of cancer is more complex today, identifying the genetic basis of the morphological variants. On the other hand, this picture has a much higher resolution enabling us to subclassify similar histological cancer types based on molecular markers. This redefined classification of cancers helps us to better predict the possible biological behavior of the disease and/or the therapeutic sensitivity, opening the way toward a more personalized treatment of this disease. The redefined molecular classification of cancer may affect the universal application of treatment protocols. To achieve this goal molecular diagnostics must be an integral and reimbursed part of the routine pathological diagnostics. On the other hand, it is time to extend the multidisciplinary team with molecular pathologist to improve the decision making process of the management of cancer patients. Hungarian Oncology, Vol 57, Nr. 1, 26-32, 2013


Beküldve: 2013. január 2.; elfogadva: 2013. február 10.
Elérhetőség: Dr. Tímár József, MTA-SE Daganatprogresszió Kutatócsoport, II. Sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Klinikai Központ, 1091 Budapest Üllői út 93.; Tel: +36 20-825-9685, Fax: +36 1 215-6921; E-mail: jtimar@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad