MAGYAR ONKOLÓGIAVol 57, No. 1, 2013

 Áttekintés

A funkcionális genomikai eszköztár szerepe az onkológiai kutatásokban

Bálint L. Bálint1, Nagy László2

1Klinikai Genomikai és Személyreszabott Orvoslási Központ, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen
2DE-MTA Lendület Immungenomikai Kutatócsoport, Debrecen

Az 1000 genom projekt publikálása döntően megváltoztatja a humán genomról alkotott képünket. A szekvenálási technológiák rohamos fejlődése számos gyakorlati kérdést vet fől, amelyeknek megválaszolásától függ, hogy miként alakulnak a hazai onkológiai kutatások. Cikkünkben áttekintjük az 1000 genom projekt néhány következtetését és elhelyezzük a funkcionális genomikai módszereket a genomikai kutatások metodikái között. A terület fejlődéséből kiindulva végül néhány gyakorlati következtetést vonunk le a következő periódus teendőiről. Magyar Onkológia, Vol 57, Nr. 1, 21-25, 2013

Kulcsszavak: genomika; exomszekvenálás; funkcionális genomika; epigenetika; onkogenomika

The place of functional genomics in oncological research. The 1000 genomes project changed the way how we see the human genome. The rapid development of the deep sequencing technologies is raising several practical questions, and the way how we answer these questions will affect deeply the future of the oncological reseach in Hungary. In our manuscript we give a short overview of the results of the 1000 genomes project and we present the place of the functional genomic investigations between other genomic tools. Based on the recent development in the field we summarize the challenges that have to be addressed in the next couple of years. Hungarian Oncology, Vol 57, Nr. 1, 21-25, 2013


Beküldve: 2013. január 2.; elfogadva: 2013. február 10.
Elérhetőség: Bálint L. Bálint, Klinikai Genomikai és Személyreszabott Orvoslási Központ, Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, 4012 Debrecen Nagyerdei krt. 98.; Tel: 06-52-411717/50015, Fax: +36 52 255 990; E-mail: lbalint@med.unideb.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad