MAGYAR ONKOLÓGIAVol 56, No. 4, 2012

 Áttekintés

Anasztrozol-kezelésben részesülő, posztmenopauzális emlőrákos betegek életminőségi vizsgálatának összefoglalása

Horváth Zsolt

Onkológiai Intézet, Debreceni Egyetem, Debrecen

Köszönhetően az emlőrák egyre korábbi stádiumban történő felismerhetőségének, a hatékonysági mutatókon túlmenően mára már az életminőség kérdése is fontos részévé vált a kezelésnek. A korai emlőrák adjuváns kezelésével kapcsolatban az életminőségre vonatkozóan igen kevés adattal rendelkezünk. Adatgyűjtésünk célja annak megállapítása volt, hogy hogyan változik az anasztrozol-terápiában részesülő, korai stádiumú, posztmenopauzális emlőrákban szenvedő betegek életminősége. A többközpontú, prospektív, obszervációs, beavatkozással nem járó vizsgálatba 1502 posztmenopauzális emlőrákos beteget vontunk be, az életminőség kérdőívre adott válaszokat 0-tól 100-ig terjedő skálán értékeltük. A betegek összességében elég negatívan ítélték meg a munkavégző képességüket a kiinduláskor, de a felmérés végére ez a paraméter javult. Korábbi vizsgálatok szerint az idősebb korosztályba (>65 év) tartozó betegek körében szignifikánsan romlottak a fizikai paraméterek a fiatalabb betegcsoporthoz képest. Ezt az összefüggést mi magunk is megerősítettük. Eredményünk ugyanakkor némileg ellentmond Fehlauer és munkacsoportja (14) megállapításának, miszerint a fiatalabb betegek nagyobb fokú abszolút és relatív funkciócsökkenést mutattak fizikai állapotukban a középkorú, illetve idősebb betegekhez képest. A fáradékonyság hasonló mértékben volt jelen a különböző korcsoportú betegeknél, míg a vitalitás és a napi tevékenységi szint megtöretése több évig fennmaradhat a kezelés során. Ezek alapján kijelenthető, hogy az idősebb egyének ellátása különleges figyelmet igényel a kezelést végző személyek részéről. Magyar Onkológia, Vol 56, Nr. 4, 242-246, 2012

Kulcsszavak: emlőrák; posztmenopauza; anasztrozol; életminőség; fizikai állapot; SF RAND-36

Quality of life analysis of postmenopausal, early breast cancer patients treated with anastrozole (RADAR-II). Due to the recognition and diagnosis of breast cancer in increasingly early stages, quality of life becomes an important part of treatment beyond the efficacy indicators. In the scientific literature quality of life data related to adjuvant treament of early breast cancer is poorly represented. Our aim was collecting data to capture the changes in quality of life of postmenopausal, early breast cancer patients. This multicenter, prospective, observational, non-interventional study enrolled 1502 postmenopausal, early stage breast cancer patients. The answers to the QoL questionnaire were rated on a scale from 0 to 100. Overall the patients judged their working ability fairly negative at the start however, this parameter improved by the end of the survey. According to earlier studies the physical parameters deteriorated more significantly among patients belonging to the elderly (≥65 years) age group compared to younger patients. This correlation was confirmed by our study as well. Our results however are somewhat conflicting with the observations by Fehlauer et al (14) that younger patients show greater absolute and relative functional deterioration in their physical status compared to middle-aged or elderly patients. Fatigue appeared in the same rate among different age groups, while deterioration in vitality and daily functionality levels could persist for several years. Based on our findings the elderly patient’s care needs special attention from treating personnel. Hungarian Oncology, Vol 56, Nr. 4, 242-246, 2012


Beküldve: 2012. augusztus 8.; elfogadva: 2012. szeptember 7.
Elérhetőség: Dr. Horváth Zsolt, Onkológiai Intézet, Debreceni Egyetem, Debrecen ; Tel: 06/52/255-585, Fax: 06/52/255-840; E-mail: horvathzsolt@med.unideb.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad