MAGYAR ONKOLÓGIAVol 56, No. 4, 2012

 Közlemény

Képvezérelt sugárterápia klinikai alkalmazása daganatos betegek külső besugárzásánál

Major Tibor, Ágoston Péter, Jorgo Kliton, Polgár Csaba

Sugárterápiás Központ, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

A tanulmány célja az osztályunkon működő megavoltos kúpsugaras („cone beam”) CT (MV-CBCT) klinikai alkalmazásának bemutatása különböző régiók képvezérelt besugárzásánál. Összesen 462 beteg kismedencei (n=281), mellkasi (n=107), fej-nyaki (n=33) és koponya (n=41) besugárzása előtt 2772 CT-s verifikációt végeztünk a betegbeállítás pontosságának ellenőrzésére. Képalkotásra a lineáris gyorsítóba integrált MV-CBCT-t használtuk 6 MV fotonenergiával. A verifikációs CT-képeket a csontstruktúrák alapján automatikusan illesztettük a tervezési CT-hez, és három irányban (laterális, longitudinális, vertikális) meghatároztuk a kezelési és tervezési izocentrum eltérését, mellyel jellemeztük a betegbeállítás pontosságát. A verifikációkat az első négy frakció leadása előtt, majd utána hetente-kéthetente végeztük. Az első három mérés adataiból „off line” kiszámoltuk a betegbeállítás szisztematikus hibáját, és ezzel a negyedik frakció leadása előtt korrigáltuk a betegbeállítást. Minden ellenőrzésnél 5 mm-nél nagyobb hiba esetén „on line” asztalpozíció-korrekciót végeztünk. A mérési adatokat besugárzási régiók alapján csoportosítottuk, meghatároztuk a szisztematikus és random hibákat, majd ezekből – a tervezési céltérfogat (PTV) meghatározásához – kiszámoltuk a klinikai céltérfogathoz (CTV) hozzáadandó biztonsági zóna nagyságát. Az első három frakciót követő izocentrumpozíció-korrekció után minden lokalizációnál pontosabbá vált a betegbeállítás, a kismedencei besugárzásoknál az átlagos hiba nagysága mindhárom irányban 1 mm-nél kisebb volt, 0,32–0,38 közötti szórással. Korrekciók nélkül a számolt CTV-PTV biztonsági zóna nagysága kismedencei és mellkasi besugárzásoknál az iránytól függően 9–13 mm, míg fej-nyaki- és koponyabesugárzásoknál 6–9 mm volt. A szisztematikus hiba korrigálása után az előbbi értékek 7–9 mm és 3–6 mm voltak. Az 5 mm-nél nagyobb beállítási hibák „on line” korrekciója után a biztonsági zóna nagysága 5–6 mm volt a kismedencei- és mellkasi-, 5 mm a fej-nyaki- és 3–5 mm a koponyabesugárzásoknál. Különböző besugárzási lokalizációknál MV-CBCT-vel a betegbeállítás ellenőrzése egyszerűen elvégezhető. A kezdeti szisztematikus beállítási hiba egyszerű verifikációs protokollal korrigálható, ami a CTV-PTV biztonsági zóna néhány milliméteres csökkenéséhez vezet. Még kisebb zóna használata csak a verifikációk gyakoriságának növelésével és „on line” korrekció alkalmazásával lehetséges. Magyar Onkológia, Vol 56, Nr. 4, 258-265, 2012

Kulcsszavak: képvezérelt sugárterápia; IGRT; megavoltos cone beam CT; betegbeállítás

Application of image-guided radiotherapy in external beam radiation of cancer patients. The aim of the study was to present the clinical application of megavoltage cone beam CT (MV-CBCT) for image-guided radiotherapy at different tumour sites in our department. Altogether 2772 CT examinations were performed to verify the accuracy of patient setup before irradiation of 462 patients with pelvic (n=281), thoracic (n=107), head and neck (n=33) and cranial (n=41) tumours. A MV-CBCT with 6 MV photon beam integrated into a linear accelerator was used for imaging. The verification CT images were registered to planning CTs using bony structures, and in the three main directions (lateral, longitudinal, vertical) deviation between treatment and planning isocentres was determined in order to characterise the accuracy of patient setup. The verifications were performed before the first four fractions, and weekly-biweekly thereafter. From data obtained during the first three measurements systematic error of patient setup was calculated „off line”, and the setup was corrected with the calculated value. At errors larger than 5 mm „on line” table correction was applied. The measured data were grouped and analysed according to location, and systematic and random errors were determined. From the data safety zone around clinical target volume (CTV) was calculated to create planning target volume (PTV). Following isocentre correction after the first three fractions the patient setup became more accurate at all site locations. At pelvic irradiation the mean error in all the three directions was below 1 mm, and the range of standard deviation was 0.32–0.38. At pelvic and thoracic irradiation the CTV-PTV safety zone calculated without any correction was 9–13 mm depending on direction, while at head and neck and cranial irradiation it was 6–9 mm. After correction of systematic error these data were 7–9 mm and 3–6 mm. After on line correction of setup errors larger than 5 mm the safety zone was 5–6 mm at pelvic and thoracic irradiation, 5 mm at head and neck, and 3–5 mm at cranial irradiation. Verification of patient setup with MV-CBCT at different locations can be easily performed. The initial systematic error can be corrected with a simple verification protocol which results in a few millimeter decrease of the CTV-PTV safety zone. Use of smaller safety zone is possible only with more frequent verifications and on line corrections. Hungarian Oncology, Vol 56, Nr. 4, 258-265, 2012


Beküldve: 2012. május 14.; elfogadva: 2012. június 7.
Elérhetőség: Dr. Major Tibor, Sugárterápiás Központ, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth Gy. u. 7-9.; Tel: 224-8600/3277, Fax: 224-8620; E-mail: major@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad