MAGYAR ONKOLÓGIAVol 56, No. 4, 2012

 Közlemény

Emlődaganatos betegek vérplazmájának differenciál pásztázó kalorimetriás vizsgálata

Zapf István1, Fekecs Tamás2, Moezzi Medhi2, Tizedes György1, Pavlovics Gábor1, Kálmán Endre3, Horváth Örs Péter1, Ferencz Andrea4

1Sebészeti Klinika, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
2Bőr-, Nemikórtani és Onkodermatológiai Klinika, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
3Patológiai Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
4Kísérletes és Sebészeti Műtéttani Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

Az emlődaganat a leggyakoribb daganatos betegség és a harmadik leggyakoribb halálok a nők körében. A differenciál pásztázó kalorimetria (DSC) egyre több onkológiai betegség diagnosztikájában és monitorozásában vizsgált, új analitikai módszer. Jelen kutatásunkban DSC módszerrel detektáltuk a vérplazma-komponenseket különböző stádiumú emlődaganatos betegekben. Vizsgálatunkba 19, emlődaganat miatt klinikánkon operált beteget vontunk be. Rutin hisztológiai módszerek mellett perifériás vérvétel történt az egészséges kontrolloknál, valamint a különböző tumorátmérőjű (0,5–75 mm) és regionális nyirokcsomó-érintettségű betegeknél. A vérplazma termoanalitikai mérését SETARAM micro DSC-II kaloriméterrel végeztük. Mérési eredményeink szerint a betegség progressziója és a termikus változások (átmeneti hőmérséklet, kalorimetriás entalpia) között azonos tendenciájú eredményeket mutattunk ki a különböző stádiumú emlődaganatos betegek esetében. Előzetes tanulmányunk a DSC technika klinikai használhatóságát is felveti, bár irodalmi adat még nincs arra nézve, hogy emlődaganatok esetén a humán vérplazma DSC vizsgálata alkalmas lenne-e diagnosztizálásra vagy a staginghez. Az összefüggések tisztázása érdekében további kutatásokat tervezünk. Magyar Onkológia, Vol 56, Nr. 4, 274-279, 2012

Kulcsszavak: emlődaganat; vérplazma; DSC technika

DSC data of blood plasma in breast cancer patients. Breast cancer is the commonest cause of cancer death in women worldwide. Its incidence has been increasing for many years in economically developed countries. Differential scanning calorimetry (DSC) is a thermoanalytical technique which monitors small heat changes between sample and reference materials. This examination is a validly efficient method for the demonstration of structural changes not only in the physical sciences, but in numerous human oncological diseases. The goal of this study was to measure DSC thermogram of blood plasma in breast cancer patients with different stages. Nineteen women with different tumor diameter (0.5–7.5 mm) and with or without regional lymph node metastases were involved in the study. Preoperatively peripheral blood samples were collected from the patients and from healthy controls, and plasma components were analysed by SETARAM micro DSC-II calorimeter. The diameter of the tumor tissue and the number of metastatic lymph nodes were evaluated on the basis of postoperative histological results. In the current study we found difference in changes of the thermal parameters (transition temperature, calorimetric enthalpy) of breast cancer patients’ plasma components. Moreover, a tendency has been found for association of these results with tumor size and with the degree of regional lymph node involvement. Preliminary study of the clinical utility of DSC technology arises, even though there is no data in the literature. In cases of breast cancer the blood plasma may be suitable for DSC analysis for diagnosis or staging as well. In order to clarify the relationships we are planning further studies. Hungarian Oncology, Vol 56, Nr. 4, 274-279, 2012


Beküldve: 2012. február 12.; elfogadva: 2012. szeptember 10.
Elérhetőség: Dr. Zapf István, Sebészeti Klinika, Pécsi Tudományegyetem, 7624 Pécs Ifjúság út 13.; Tel: (06-72) 536-126/3324; E-mail: zapfistvan@googlemail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad