MAGYAR ONKOLÓGIAVol 56, No. 4, 2012

 Közlemény

A hagyományos daganatterápiát kiegészítő komplex életmód és pszichoszociális intervenciós program - igen biztató eredményekkel

Kovács Zsuzsanna1, Rigó Adrien2, Kökönyei Gyöngyi2, Szabó Éva3, Kovács Dorottya4, Sebestyén Árpád5, Balogh Béla5, Prezenszki Zsuzsanna4, Nagy Melánia5

1Alkalmazott Pszichológia Tanszék, Semmelweis Egyetem ETK, Budapest
2Pszichológia Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapest
3Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
4A rák ellen, az emberért, a holnapért! Társadalmi Alapítvány, Budapest
5Egészségforrás Alapítvány, Budapest

Kutatásunkban egy átfogó, az egészségmagatartás, az életvezetés, a lelki működés több síkján ható komplex pszichoszociális intervenciós program hatékonyságát vizsgáltuk emlődaganatos nők körében. Általános célkitűzésünk a megküzdés, a kognitív-érzelmi feldolgozás elősegítése, az életminőség javítása, a remissziók esélyének csökkentése, a lelki és spirituális növekedés támogatása volt. Kutatásunkat Budapesten, az Országos Onkológiai Intézet Radiológiai Diagnosztikai Osztályán végeztük, 173 malignus emlődaganattal (C50) kezelt nőbeteg részvételével (kísérleti csoport: n=86, kontroll csoport: n=87). A kísérleti csoportból 34 személy vett részt a komplex intervenciós programban. Két mérést végeztünk: a program előtt és a program befejezése után. Mérőeszközök: Beck depresszió kérdőív rövidített változata, életminőség kérdőív (EORTC QLQ-C30, QLQ-BR23), Spielberger-féle vonás szorongás kérdőív (STAI-T), betegségkogníció kérdőív (IPQ-R), poszttraumás növekedés kérdőív, előnytalálás kérdőív. Varianciaanalízist, khi-négyzet-próbát és Fisher exact próbát alkalmaztunk. A kísérleti programban részt vett személyeknél szignifikáns pozitív változás jött létre a kontroll csoporthoz képest: a szorongás F (1, 65)=6,021, p=0,017; a depresszió F(1, 72)=4,347, p=0,041 csökkenése, a személyes kontroll megélése F(1, 69) = 7,346, p=0,008; az EORTC általános egészség/életminőség alskála F(1, 78)=7,531, p=0,008; az EORTC fizikai-testi működés F(1, 78)=4,874, p=0,014; az EORTC kimerültség tünete F(1, 78)=15,060, p=0,000; a BR23 testkép F(1, 79)=8,828, p=0,004; a BR23 kar-tünetek F(1, 78)=7,229, p=0,009; az előnytalálás F(1, 80)=21,171, p=0,000, és a poszttraumás növekedés F(1, 31)=24,186, p=0,000) területén. A program hatékonynak bizonyult, szélesebb körű alkalmazását javasoljuk. Magyar Onkológia, Vol 56, Nr. 4, 247-257, 2012

Kulcsszavak: emlődaganat; életminőség; megküzdés; komplex pszichoszociális intervenció; poszttraumás növekedés

Complex psycho-social intervention program complementing conventional antitumor therapy - promising results. The aim of the research was to assess the effectiveness of a comprehensive, complex psycho-social intervention program, operating on different levels of spiritual plane, life management and behavioural health, among women with breast cancer. The general objective of the study was to help in coping, promote cognitive and emotional processing, encourage psychological and spiritual growth, improve the quality of life, and reduce the chances of remission. The research has been carried out in Budapest at the Radiology Diagnostic Department of the National Oncology Institute, involving 173 women treated for malignant breast tumour (C50) (experimental group: n=86, control group: n=87). Thirty-four women from the experimental group participated in the complex intervention program. We carried out two tests: one before the start and one after the end of the program. Research tools: Shortened Beck Depression Inventory, Quality of Life Questionnaire (EORTC QLQ-C30, QLQ-BR23), Spielberger’s State-Trait Anxiety Inventory (STAI-T), the Revised Illness Perception Questionnaire (IPQ-R), the Posttraumatic Growth Inventory, and the Benefit Finding Questionnaire. The women participating the experimental program showed a significant positive change in comparison to the control group: in anxiety F (1, 65)=6.021, p=0.017; in depression: F(1, 72)=4.347, p=0.041; in experience of personal control: F(1, 69)=7.346, p=0.008; in EORTC General Health/Quality of Life Subscale F(1, 78)=7.531, p=0.008; in EORTC physical functioning F(1, 78)=4.874, p=0.014; in EORTC fatigue F(1, 78)=15.060, p=0.000; in BR23 body-image F(1, 79)=8.828, p=0.004; in BR23 arm symptoms F(1, 78)=7.229, p=0.009; in benefit finding F(1, 80)=21.171, p=0.000, and in posttraumatic growth F(1, 31)=24.186, p=0.000). The program has proven effective, its widespread use in practice is recommended. Hungarian Oncology, Vol 56, Nr. 4, 247-257, 2012


Beküldve: 2012. május 22.; elfogadva: 2012. szeptember 20.
Elérhetőség: Dr. Kovács Zsuzsanna, Alkalmazott Pszichológia Tanszék, Semmelweis Egyetem ETK, 1088 Budapest Vas utca 17.; Tel: (06-1) 486-4923; E-mail: kovacszs@se-etk.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad