MAGYAR ONKOLÓGIAVol 56, No. 3, 2012

 Elõadás

Nintedanib (BIBF 1120) a szolid daganatok kezelésében: biológia és klinikai tapasztalatok áttekintése

Török Szilvia1, Cserepes T. Mihály1, Rényi-Vámos Ferenc2, Döme Balázs1

1Tumorbiológiai Osztály, Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest
2Mellkassebészeti Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Az angiogenezis a daganatok növekedésének és áttétképzésének elengedhetetlen jelensége. A folyamat leglényegesebb regulátora a VEGF-, PDGF- és FGF-szignalizáció. Ezen útvonalak együttes gátlása potenciális terápiás haszonnal jár egyéb patológiai állapotok mellett a daganatos megbetegedésekben is. A jelen tanulmány a multi-target TKI-k egyikéről, a nintedanibról (BIBF 1120) kapott kísérletes és klinikai eredményeket foglalja össze. A vizsgálatok tanúsága szerint a nintedanib hatékonyan akadályozza a VEGFR-, PDGFR- és FGFR-jelátvitelt és az e receptorokat nagy mennyiségben expresszáló endothel- és simaizomsejtek, valamint pericyták osztódását és túlélését. Az in vitro kutatások és az in vivo xenograft kísérletek is ígéretes adatokat szolgáltattak. A klinikai alkalmazásban a BIBF 1120 hatékonynak és jól tolerálhatónak tűnik különböző tumortípusokban, így tüdőrákban, nőgyógyászati tumorokban, prosztatarákban, kolorektális tumorban és hepatocelluláris karcinómában. A legjellemzőbb mellékhatások a gasztrointesztinális tünetek és a májfunkciók reverzíbilis változása. A nintedanib kombinációban alkalmazhatónak tűnik különböző tumortípusokban carboplatinnal, paclitaxellel, pemetrexeddel valamint docetaxellel. Jelenleg is számos klinikai vizsgálat teszteli a BIBF 1120 hatékonyságát. Magyar Onkológia, Vol 56, Nr. 3, 199-208, 2012

Kulcsszavak: angiogenezis; tirozinkináz-inhibitorok; BIBF 1120; szolid daganatok; angiogenesis; receptor tyrosine kinase inhibitors; solid tumors

Nintedanib (BIBF 1120) in the treatment of solid cancers: an overview of biological and clinical aspects. Angiogenesis is essential for tumor growth and metastasis. The main regulators of the process are the signaling cascades of VEGF-, PDGF- and FGF receptors. Inhibition of these pathways holds potential therapeutic benefit not only for cancer patients, but also for the treatment of other diseases. This paper summarizes the experimental and clinical results of studies available so far on the multi-target tyrosine kinase inhibitor nintedanib (BIBF 1120). According to these studies, nintedanib effectively inhibits VEGFR-, PDGFR- and FGFR signalization and thus the proliferation and survival of cell types which highly express these receptors (i.e. endothelial and smooth muscle cells and pericytes). In vitro studies and in vivo xenograft experiments have provided promising results. In the clinical setting, BIBF 1120 seems to be effective and well tolerated in various tumor types, such as lung, prostate, colorectal and hepatocellular carcinoma, as well as in gynecological tumors. The main adverse events are gastrointestinal toxicities and the reversible elevation of liver enzyme levels. Nintedanib might also be combined with paclitaxel, carboplatin, pemetrexed and docetaxel. There are several ongoing clinical trials testing the efficacy of BIBF 1120. Hungarian Oncology, Vol 56, Nr. 3, 199-208, 2012


Beküldve: 2012. július 23.; elfogadva: 2012. augusztus 1.
Elérhetőség: Dr. Török Szilvia, Tumorbiológiai Osztály, Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, 1121 Budapest Pihenő u. 1.; Tel: (06-1) 391-3310, Fax: (06-1) 391-3310; E-mail: szilvia.torok@koranyi.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad