MAGYAR ONKOLÓGIAVol 56, No. 3, 2012

 Közlemény

Patológiai komplett remisszió preoperatív, nagy dózisteljesítményű brachyterápiát követően operábilis méhnyakdaganatos betegeknél: egy prospektív, randomizált vizsgálat előzetes eredményei

Vízkeleti Júlia1, Pete Imre2, Vereczkey Ildikó3, Fröhlich Georgina1, Horváth Katalin4, Varga Szilvia1, Pulay Tamás2, Kásler Miklós5, Polgár Csaba6

1Sugárterápiás Központ, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
2Nőgyógyászati Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3Sebészeti és Molekuláris Patológiai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
4Radiológiai Diagnosztikai Osztály, Országos Onkológiai Intézet, Budapest
5Országos Onkológiai Intézet, Budapest
6Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, Marosvásárhely, Romania

A munka célja preoperatív méhűri, nagy dózisteljesítményű brachyterápia (HDR BT) patológiai komplett remisszióra (pCR) gyakorolt hatásának felmérése volt egy prospektív, randomizált tanulmány előzetes eredményei alapján operábilis méhnyakdaganatos betegeknél. A vizsgálatba az Országos Onkológiai Intézetben 2005 és 2010 között 100 szövettanilag igazolt, FIGO I/A2 (n=4), I/B1 (n=51), I/B2 (n=19), IIA (n=17) és proximális II/B (n=9) stádiumú méhnyakdaganatos beteget soroltunk be: a vizsgálat "A" karján (n=50) a betegek a műtét előtt 2x8 Gy dózisú méhűri HDR BT-ban részesültek, a "B" karon (n=50) preoperatív sugárkezelést nem végeztünk. A betegeket mindkét karon Wertheim szerint terveztük operálni. A szövettani vizsgálattal meghatározott pCR-arányokat Fisher-exact teszttel vizsgáltuk. Az "A" karon 41 (82%), a "B" karon 42 (84%) esetben került sor a tervezett Wertheim-műtétre. A daganatmentes specimen aránya preoperatív BT után 26,8% (11/41), míg a kontrollcsoportnál 7,1% (3/42) volt (p=0,0204). Operábilis méhnyakdaganatoknál a preoperatív HDR BT szignifikánsan növeli a műtéti specimen szövettani daganatmentességének arányát. A pCR lokális daganatmentességre és túlélésre gyakorolt hatásának felmérésére magasabb betegszám és hosszabb követési idő után lesz lehetőségünk. Előzetes eredményeink alapján a randomizált klinikai vizsgálat folytatása indokolt. Magyar Onkológia, Vol 56, Nr. 3, 171-177, 2012

Kulcsszavak: méhnyakrák; preoperatív; brachyterápia; patológiai komplett remisszió; cervical cancer; preoperative; brachytherapy; pathologic complete remission

Pathological complete remission after preoperative high-dose-rate brachytherapy in patients with operable cervical cancer: preliminary results of a prospective randomized study. The purpose of the study was a preliminary evaluation of the efficacy of preoperative intracavitary high-dose-rate brachytherapy (HDR BT) in sterilization of the specimen of operable cervical cancer patients enrolled into a prospective, randomized study. Between 2005 and 2010, 100 operable cervical cancer patients of FIGO stage I/A2 (n=4), I/B1 (n=51), I/B2 (n=19), IIA (n=17), and proximal II/B (n=9) were randomized in two arms: in arm "A" (n=50) allocated treatment was 2x8 Gy preoperative intracavitary HDR BT followed by radical surgery, in arm "B" (n= 50) no preoperative treatment was given before the planned radical Wertheim hysterectomy. The rates of pathologic complete remission (pCR) were compared using the Fisher-exact test. In arm "A" 41 patients (82%), in arm "B" 42 patients (84%) underwent radical hysterectomy. The rate of pCR after preoperative BT was 26.8% (11/41), while in the control group the specimen was free of tumor in 7.1% (3/42; p=0.0204). Preoperative HDR BT for cervical cancer patients significantly increases the rate of pathologically tumor-free specimens. Longer follow-up is needed to evaluate the impact of pCR on local tumor control and survival. Our preliminary results support further enrollment of patients into our randomized clinical trial. Hungarian Oncology, Vol 56, Nr. 3, 171-177, 2012


Beküldve: 2012. március 18.; elfogadva: 2012. április 15.
Elérhetőség: Dr. Vízkeleti Júlia, Sugárterápiás Központ, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (06-1) 224-8600/3317, Fax: (06-1) 224-8600/1574; E-mail: j.keleti@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad