MAGYAR ONKOLÓGIAVol 56, No. 3, 2012

 Áttekintés

Érújdonképződés-gátló monoklonális antitest alkalmazása a szokásos kezelést követően kiújuló vagy progrediáló glioblastoma multiforme kezelésében

Pikó Béla1, Bassam Ali1, Nagy Ágnes Krisztina1, Török Enikő2, Vághy Rita3, Vargáné Tamás Rózsa1, Puskásné Szatmári Klára1

1Megyei Onkológiai Központ, Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
2Radiológiai Osztály, Pándy Kálmán Megyei Kórház, Gyula
3Radiológiai Osztály, Városi Önkormányzat Réthy Pál Kórháza, Békéscsaba

A glioblastoma rossz prognózisú agydaganat, melynek kezelésében a műtét, majd a posztoperatív, temozolomid-szenzitizált radiokemoterápia s az ezt követő temozolomid-monoterápia adja a legjobb esélyeket, illetve a relapszusban is temozolomid adása javasolt (amennyiben a beteg korábban nem kapta a szert). A fenti terápia után kiújult vagy a mellett progrediáló esetekben többféle citosztatikumot és biológiai célpontokra ható szert próbáltak ki, de ezek közül a tumoros érújdonképződést gátló bevacizumab jutott el az FDA általi (és több országban történt) törzskönyvezésig. A bevacizumab monoterápiában alkalmazva 28,2%-ban eredményezett objektív tumorválaszt, a progressziómentes medián túlélés 4,2 (2,9-5,8) hónap, a teljes túlélés mediánja 9,2 (8,2–10,7) hónap volt. Irinotekánnal kombinálva a fenti adatok a következőképpen alakultak: 37,9%, 5,6 (4,4–6,2) és 8,7 (7,8–10,9) hónap. A mellékhatások a bevacizumab egyéb indikációban való alkalmazásából ismertek voltak, a központi idegrendszeri tünetek szerények, azaz a kezelés nemcsak hatásosnak, hanem biztonságosnak is bizonyult. Az ödéma csökkentése további előnyt jelentett. Hazánkban a készítmény indikáción kívüli alkalmazásra vonatkozó engedély birtokában, méltányossági eljárásban kérelmezhető. Magyar Onkológia, Vol 56, Nr. 3, 166-170, 2012

Kulcsszavak: glioblastoma; bevacizumab; VEGF-gátlás; temozolomid; irinotekán; VEGF inhibition; temozolomide; irinotecan

Administration of angioneogenesis inhibitor monoclonal antibody following standard therapy in recurrent or progressive gliobastoma multiforme. Glioblastoma is a brain tumor with poor prognosis in the therapy of which operation, postoperative temozolomide sensitized radiochemotherapy followed by temozolomide monotherapy offer the best chances. Administration of temozolomide is also recommended in relapse if the patient is naïve to this treatment. In recurrent or progressive glioblastoma following the above therapy, several biological therapeutic agents were tested, out of which the angiogenesis inhibitor bevacizumab has been approved by FDA (and similar authority of several other countries). Bevacizumab monotherapy resulted in objective tumor response in 28.2%, the median of progression-free survival was 4.2 (2.9–5.8) months, the median of overall survival was 9.2 (8.2–10.7) months. When combined with irinotecan, these results were 37.8%, 5.6 (4.4–6.2) and 8.7 (7.8–10.9) months, respectively. Adverse events were known from the use of bevacizumab in other indications, symptoms affecting the central nervous system were mild, i.e. the therapy proved to be not only effective but safe as well. Reduction of edema provided further advantage. In Hungary the product is available for “off-label” use only through a fairness request process. Hungarian Oncology, Vol 56, Nr. 3, 166-170, 2012


Beküldve: 2011. május 10.; elfogadva: 2011. november 27.
Elérhetőség: Dr. Pikó Béla, Megyei Onkológiai Központ, Pándy Kálmán Megyei Kórház, 5700 Gyula Semmelweis u. 1.; Tel: (06 66) 526-526, Fax: (06 66) 561-650; E-mail: dr.piko.bela@gmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad