MAGYAR ONKOLÓGIAVol 56, No. 3, 2012

 Egyéb

In memoriam Dr. Kiss Béla

Fodor János, Varjas Géza

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Dr. Kiss Béla, az Országos Onkológiai Intézet nyugalmazott főorvosa, a Sugárterápiás Osztály volt osztályvezető-helyettese 2011. december 17-én elhunyt. Budapesten született 1927. szeptember 8-án. 1952 októberében avatták orvosdoktorrá a Pázmány Péter Tudományegyetem Orvosi Karán. Egy rövid ideig a Péterfy Sándor utcai Kórházban dolgozott, majd áthelyezéssel került az Országos Onkológiai Intézetbe, 1953. december 12-én. Nyugdíjazásáig, 1993. december 30-ig az OOI alkalmazásában állt. 1958-ban megalakult az Onkoradiológiai Tanszék Rodé Iván professzor vezetésével. A tanszék tanulmányi felelősének Dr. Kiss Bélát nevezték ki. 1959-ben onkoradiológiából szakképesítést szerzett. 1969-ben a központi konzílium megszervezésével bízták meg. 1971-ig hat szakbizottság alakult az intézetben. A terápiás döntéshozatal a továbbiakban a bizottságokban történt. 1968-tól 1996-ig a Magyar Tudományos Akadémia Központi Fizikai Kutatóintézetében is dolgozik, mint sugárvédelmi tanácsadó. 1958-ban a telekobalt-terápia hazai bevezetésében is részt vett. 1981-ben, az Orvostovábbképző Intézetben (OTKI) installált CT segítségével egyik elindítója a komputertomográfiára alapozott számítógépes besugárzástervezésnek. 1975-től 1994-ig a WHO Melanoma Group tagja, a magyarországi klinikai vizsgálatok vezetője. 1986-ban a UICC Budapesti Kongresszusán Melanoma Szimpóziumot szervezett és vezetett. 1960-tól 1992-ig a sugárterápiás osztály férfi részlegét is vezette. A klinikai munka mellett rendszeresen tartott előadásokat az OTKI továbbképző tanfolyamain.
Emlékét megőrizzük.
Kedves Béla, nyugodj békében!
Dr. Fodor János
Dr. Varjas Géza Magyar Onkológia, Vol 56, Nr. 3, 151-151, 2012

In memoriam Dr. Kiss Béla. Hungarian Oncology, Vol 56, Nr. 3, 151-151, 2012


Elérhetőség: Dr. Fodor János, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9., Fax: 36(1) 224-8620

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad