MAGYAR ONKOLÓGIAVol 56, No. 1, 2012

 Áttekintés

A tumorindukált angiogenezis gátlásának lehetőségei: eredmények multi-target tirozinkináz-gátlókkal

Török Szilvia, Döme Balázs

Tumorbiológiai Osztály, Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, Budapest

A daganatok progressziójában kulcsszerepet játszó érhálózat túlélését és növekedését szabályozó legfontosabb jelátviteli utak a tirozinkináz aktivitású VEGF-, PDGF- és FGF-receptorokról indulnak. Az elmúlt évtizedben jelentős eredmények születtek receptor-tirozinkináz-inhibitorokkal (RTKI). A jelen tanulmányban az egyidejűleg több receptorra ható antiangiogén TKI-k hatásmódját hasonlítjuk össze, valamint összegezzük a rendelkezésre álló kísérletes eredményeket. Bár a multi-target RTKI-k használatáról szerzett tapasztalatok biztatóak, valamint néhányuk bevett részévé vált a klinikai gyakorlatnak, több velük kapcsolatos kérdés is megválaszolatlan. E gyógyszerek alkalmazásának optimalizálása, a megfelelő biomarker azonosítása és az angiogenezisben kettős szerepet betöltő PDGFR- és FGFR-jelátvitel további tanulmányozása mind a jövő kihívásai közé tartoznak. Magyar Onkológia, Vol 56, Nr. 1, 3-15, 2012

Kulcsszavak: angiogenezis; receptor-tirozinkináz-inhibitorok; VEGFR-; PDGFR-; FGFR-szignalizáció; érnormalizáció; antiangiogén terápia biomarkerei

Possibilities for inhibiting tumor-induced angiogenesis: results with multi-target tyrosine kinase inhibitors. Functional blood vasculature is essential for tumor progression. The main signalization pathways that play a key role in the survival and growth of tumor vessels originate from the VEGF-, PDGF- and FGF tyrosine kinase receptors. In the past decade, significant results have been published on receptor tyrosine kinase inhibitors (RTKIs). In this paper, the mechanisms of action and the results so far available of experimental and clinical studies on multi-target antiangiogenic TKIs are discussed. On the one hand, notable achievements have been made recently and these drugs are already used in clinical practice in some patient populations. On the other hand, the optimal combination and dosage of these drugs, selection of the apropriate biomarker and better understanding of the conflicting role of PDGFR and FGFR signaling in angiogenesis remain future challenges. Hungarian Oncology, Vol 56, Nr. 1, 3-15, 2012


Beküldve: 2011. november 3.; elfogadva: 2012. január 3.
Elérhetőség: Török Szilvia, Tumorbiológiai Osztály, Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet, 1121 Budapest Pihenő u. 1.; Tel: (06-1) 391-3310, Fax: (06-1) 391-3310; E-mail: szilvia.torok@koranyi.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad