MAGYAR ONKOLÓGIAVol 56, No. 1, 2012

 Közlemény

Az osteosarcoma kezelésének eredményei gyermekkorban – hazai adatok

Hegyi Márta1, Félné Semsei Ágnes2, Jakab Zsuzsanna1, Antal Imre3, Kiss János3, Szendrői Miklós3, Csóka Mónika1, Kovács Gábor1

1II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Genetikai, Sejt- és Immunbiológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
3Ortopédiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest

Tanulmányunk célja a gyermekkori osteosarcoma hosszú távú kimenetelének és prognosztikai tényezőinek felmérése volt. A II. sz. Gyermekgyógyászati Klinikán 1988 és 2006 között diagnosztizált 122 osteosarcomás gyermek (65 fiú, 57 lány, átlagéletkor 13,8±3,6 év) kórlapját néztük át, akiket műtéttel és polikemoterápiával kezeltünk. Vizsgáltuk az általános- (OS) és eseménymentes túlélést (EFS). Elemeztük az eredményeket a betegség kiterjedése, az életkor, a nem, a műtét típusa, a lokalizáció, diagnózis ideje, a szövettani altípus és a kemoterápiára adott válasz szerint. Az 5 éves OS 68%, az 5 éves EFS 61,5% volt. A metasztázis nélküli betegcsoport OS-e 79%, míg korai metasztázis esetén az OS 17% volt. Nem volt szignifikáns különbség az amputáción (n=30) és a végtagmegtartó műtéten átesett betegek túlélése között (n=82), míg radikális műtét nélkül minden beteget elveszítettünk. Nem volt prognosztikai jelentősége a betegek nemének és a tumor szövettani besorolásának. A végtagi tumorban szenvedő betegek túlélése szignifikánsan jobbnak bizonyult, mint törzsi lokalizáció esetén (p=0,013). A neoadjuváns kemoterápiára adott rossz szövettani válasz (túlélő tumorsejtek aránya >10%) alacsonyabb túléléssel járt (p=0,018). A 14 évnél fiatalabb betegek esetén az EFS magasabb volt, mint 14 évnél idősebbek esetén (p=0,008). Eredményeink azt mutatják, hogy a fiatalabb életkorban végtagmegtartó műtéttel és kemoterápiával kezelt, végtagra lokalizálódott, áttét nélküli osteosarcomás betegek túlélési esélyei kiválóak. Magyar Onkológia, Vol 56, Nr. 1, 30-37, 2012

Kulcsszavak: osteosarcoma; gyermekonkológia; kemoterápia; prognózis; túlélés

Results of the treatment of pediatric osteosarcoma in the Hungarian population. The objective of this report was to estimate long-term outcome and prognostic factors in children and adolescents with osteosarcoma. To evaluate the efficacy of surgery and multiagent chemotherapy for treating osteosarcoma, we reviewed 122 cases (65 males, 57 females, mean age 13.8±3.6 years) treated at the Second Department of Pediatrics in Budapest between 1988 and 2006. Demographic parameters, tumor-related and treatment-related variables, response, overall survival (OS) and event-free survival (EFS) were analyzed. The 5-year OS and EFS were 68% and 61.5%, respectively. OS of patients without metastasis was 79%, while OS with early metastasis was 17%. Survival of patients with amputation (n=30) was not significantly different from that of patients with limb-salvage surgery (n=82), but all patients without radical surgery died. Gender and histological classification had no prognostic significance. Patients with localized tumors in extremities had increased survival compared to those with axial skeleton tumors (p=0.013). Poor histological response to neoadjuvant chemotherapy (rate of survivor tumor cells >10%) was associated with decreased survival (p=0.018). Patients under 14 years had better EFS than patients over 14 years (p=0.008). Our results demonstrate that younger patients with localized osteosarcoma of the extremities who receive limb-salvage surgery and chemotherapy have an excellent survival. Hungarian Oncology, Vol 56, Nr. 1, 30-37, 2012


Beküldve: 2011. április 5.; elfogadva: 2011. június 15.
Elérhetőség: Dr. Kovács Gábor, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Semmelweis Egyetem, 1094 Budapest Tűzoltó utca 7–9.; Tel: (06-20) 825-9265; E-mail: kovi@gyer2.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad