MAGYAR ONKOLÓGIAVol 56, No. 1, 2012

 Elõadás

EGFR-tirozinkináz-inhibitorok alkalmazása tüdőrákban: szenzitivitás és rezisztencia

Moldvay Judit1, Peták István2

1Pulmonológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
2MTA Pathobiokémiai Munkacsoport, Semmelweis Egyetem, Budapest
3KPS Diagnosztikai Központ, Budapest

A tüdőtumorok személyre szabott kezelése a transzlációs kutatás egyik legizgalmasabb területe, és emellett a pulmonológusok, onkológusok, patológusok és molekuláris biológusok gyümölcsöző együttműködésének meggyőzően szép példája. Az alábbiakban a klinikus-patológus és molekuláris biológus-farmakológus kérdés-felelet párbeszédén keresztül áttekintjük a tüdőrák molekuláris célzott terápiájának legfőbb gyakorlati kérdéseit, különös tekintettel az EGFR-tirozinkináz-gátló kezelésekre, az EGFR aktiváló mutációkra, valamint a primer és a szerzett rezisztenciákra. Magyar Onkológia, Vol 56, Nr. 1, 38-49, 2012

Kulcsszavak: tüdőrák; molekuláris célzott terápia; EGFR-TKI; EGFR aktiváló mutáció; EGFR rezisztenciamutáció

EGFR tyrosine kinase inhibitors in lung cancer management: sensitivity and resistance. Tailored therapy in lung cancer is one of the most exciting fields in translational research and also a nice example of fruitful collaboration between pulmonologists, clinical oncologists, pathologists and molecular biologists. This article, through a dialogue between a pathologist-clinician and a molecular biologist-pharmacologist, gives an overview about the most important questions on molecular targeted therapy in clinical practice, especially, EGFR-TKI treatment, EGFR activating mutations, as well as primary and acquired resistance. Hungarian Oncology, Vol 56, Nr. 1, 38-49, 2012


Beküldve: 2011. szeptember 2.; elfogadva: 2012. január 15.
Elérhetőség: Dr. Moldvay Judit, Pulmonológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest Diós árok 1/c; Tel: +36 30 253-8757, Fax: +36 1 214 2498; E-mail: drmoldvay@hotmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad