MAGYAR ONKOLÓGIAVol 55, No. 3, 2011

 Közlemény

A szérum zsírsavprofil diagnosztikus jelentőségének vizsgálata kísérletes modellben

Telekes András1, Rásó Erzsébet2, Vékey Károly3

1Onkológiai Osztály, Bajcsy -Zsilinszky Kórház, Budapest
2II. sz Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
3Tömegspektrometriai Osztály, Kémiai Kutatóközpont, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest

Munkánk célja a szérum zsírsavprofiljának vizsgálata diagnosztikus alkalmasság szempontjából. Tizenkét C57Bl/6 hím egérbe, szemiortotopikus lokalizációban (sc.), B16 egér melanómasejteket implantáltunk (106 sejt/állat). A tumor beültetését követő 7., 14. és 21. napon időpontonként 4-4 állatot, altatást követően szívpunkcióval elvéreztettünk. A minták lipidprofiljának vizsgálatához extrakción és HPLC-MS-analitikán alapuló módszert dolgoztunk ki. Az MS-analízis segítségével meghatároztuk a vizsgált 14 zsírsavra jellemző jelintenzitásokat, a tumormentes állatokban, illetve a tumor beültetése után 3 időpontban. Az MS-görbék matematikai analízise azt mutatta, hogy a lipidprofil változása nem szignifikáns a kontroll (tumormentes) illetve a tumorbeültetést követő 1, 2, illetve 3 hét után vett minták között, illetve a tumorprogresszió folyamán (1-3. hét mintáiban). Három zsírsav esetén (mirisztinsav, palmitoleinsav, eikozadiénsav) a tumorprogresszió folyamán trendet észleltünk, ezek jelentőségének megítéléséhez azonban további vizsgálatokra van szükség. Experimentális egér melanóma esetén az általunk vizsgált zsírsavprofil nem tűnik alkalmasnak korai diagnózis céljából történő felhasználásra. Magyar Onkológia, Vol 55, Nr. 3, 199-204, 2011

Kulcsszavak: tömegspektrometria; melanóma; zsírsavprofil; diagnosztikus marker

Investigation of fatty acid profile for diagnostic purposes in mouse melanoma. The aim of this study was to investigate whether fatty acid profile is a suitable marker for diagnostic purposes in mouse melanoma. Twelve C57Bl/6 male mice were implanted with B16 mouse melanoma cells (106 cells/animal) orthotopically (subcutaneously). After the implantation 4-4 animals were bled by cardiac puncture following narcosis, at days 7, 14, and 21. In order to investigate fatty acid profiles a method based on extraction and HPLC-MS was developed. Signal intensities of 14 fatty acids were determined by mass spectrometry in tumor-free animals as well as tumor bearing animals at the three time points. Mathematical analysis showed non-significant profile changes when control (tumor-free) animals were compared to tumor-implanted ones as well as during tumor progression on week 1, 2 and 3. In case of three fatty acids (myristic acid, palmitoleic acid and eicosadienoic acid) a trend was observed during tumor progression but its statistical significance cannot be evaluated without further investigations. The fatty acid profile cannot be used for early diagnoses in mouse melanoma. Hungarian Oncology, Vol 55, Nr. 3, 199-204, 2011


Beküldve: 2011. február 8.; elfogadva: 2011. május 2.
Elérhetőség: Telekes András, Onkológiai Osztály, Bajcsy -Zsilinszky Kórház, 1106 Budapest Maglódi út 89-91.; Tel: (36-20) 339-6523, Fax: (06-1) 432-7516; E-mail: andras.telekes@bajcsy.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad