MAGYAR ONKOLÓGIAVol 55, No. 3, 2011

 Közlemény

18F-FDG PET/CT lymphomákban: a betegség jellegéből adódó értékelési nehézségek és összevetés az irodalmi adatokkal

Garai Ildikó1, Borbély Katalin2, Barna Sándor1, Szűcs Bernadett1, Hascsi Zsolt1, Tóth Zoltán1, Illés Árpád3

1ScanoMed Orvosi Diagnosztikai Oktató és Kutató Kft., Debrecen
2Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3Belgyógyászati Intézet, III. sz. Belgyógyászati Klinika, Debreceni Egyetem, Debrecen

A fluor-18-dezoxi-glükóz (18F-FDG vagy FDG) pozitronemissziós tomográf - computertomográf (PET/CT) vizsgálat mára beépült a lymphomás betegek ellátásának hazai klinikai gyakorlatába. A betegek rizikóadaptált kezelésének egyik alapvető feltétele a pontos stádiummeghatározás és a terápia hatékonyságának korai objektív megítélése. 2007. május 1. és 2010. október 31. között 1862 18F-FDG PET/CT-vizsgálat történt lymphomás betegekben a debreceni PET/CT-központban, mely az általunk vizsgált össz-betegpopuláció átlagosan 15%-a. A lymphomás betegek rutin metabolikus PET/CT-vizsgálatával szerzett tapasztalataink alapján elemeztük a betegség jellegéből adódó értékelési nehézségeket. A lymphomák FDG-felvétele több tényezőtől függ, s bár a legtöbb szövettani altípus halmozza a jelzett FDG-t, a felvétel mértéke meglehetősen eltérő. A PET/CT értékelése során az azonos típusú lymphoma eltérő mértékű FDG-felvétele nehézséget jelenthet, ami megerősíti, hogy a terápiát követő vizsgálatok pontos mérési eredményéhez, a megbízható összehasonlításhoz az alapvizsgálat elvégzése fontos. A betegek közel 40%-ában észleltünk extranodális lokalizációt, szervenként eltérő gyakorisággal. Az extranodális megjelenés sokszínű, legtöbbször nem jellemző magára a betegségre és szervenként eltérő megjelenést mutat. A lymphomák más betegséggel való együttes megjelenése további nehézséget jelent az értékelésben. Magyar Onkológia, Vol 55, Nr. 3, 178-186, 2011

Kulcsszavak: Hodgkin-lymphoma; PET/CT; FDG; extranodális lokalizáció

18F-FDG PET/CT in lymphomas: difficulties in the evaluation of metabolism due to illness characteristics, and review of literature data. Fluor-18-deoxy-glucose (18F-FDG or FDG) positron emission tomography - computer tomography (PET/CT) has recently become integrated into the clinical routine of patients with lymphoma in Hungary. The basic condition of risk-adapted treatment of these patients is the exact staging and early objective evaluation of the effectiveness of therapy. Between 1 May 2007 and 31 October 2010, 1862 18F-FDG PET/CT examinations were conducted for lymphoma patients at the PET/CT Center in Debrecen. This is more than 15% of the total examined patient population, and this rate shows a slight increase with each year. Based on the experience obtained from lymphoma patients by routine metabolic PET/CT scans we analyzed the difficulties of the evaluation in different time frames of patients' management. It is well known that FDG uptake of lymphomas depends on multiple factors. Although most histological subtypes are associated with uptake of FDG, the intensity of the tracer uptake is different. Different intensity of FDG uptake of the same type of lymphoma following therapeutic procedures might cause difficulties in the evaluation of the scans ensuring that primary staging by PET/CT is highly required for precise measurement and reliable comparison of data. Extranodal involvement was detected in ~40% of the patients with variable rate of prevalence. Extranodal involvement is associated with great diversity and in most cases it is not characteristic of the illness and might appear in different forms and in any organs. Additionally, because accompanying disease may produce false positive results, detailed clinical data and precise case history is highly required. Hungarian Oncology, Vol 55, Nr. 3, 178-186, 2011


Beküldve: 2011. január 31.; elfogadva: 2011. június 20.
Elérhetőség: Dr. Garai Ildikó, ScanoMed Orvosi Diagnosztikai Oktató és Kutató Kft., 4032 Debrecen Nagyerdei krt. 98.; Tel: (06-52) 526-031, Fax: (06-52) 526-032; E-mail: garai@belklinika.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad