MAGYAR ONKOLÓGIAVol 55, No. 3, 2011

 Közlemény

Akik túlélték a betegséget - Daganatos betegek életminősége egy retrospektív vizsgálat tükrében

Rohánszky Magda2, Konkoly Thege Barna3, Bodoky György1

1Onkológiai Osztály, Szent László Kórház, Budapest
2Tűzmadár Alapítvány, Budapest
3Magatartástudományi Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

Cél: A Szent László kórházban 2001-2006 között gondozott emésztőrendszeri rákbetegek életminőségének vizsgálata. Középpontban a betegségélmény hosszú távú hatása, az életminőség és az érzelmi egészség, valamint az élet értelmességét biztosító faktorok vizsgálata állt. Módszerek: A 2010-ben kiküldött 240 kérdőívből 64 kérdőív érkezett vissza (visszautasítási ráta: 72,3%), ebből 40 volt értékelhető. A válaszadók (33% férfi) átlagéletkora 66,9+/-8,3 év volt. A mérőeszközök a következők voltak: 1.) betegségélményre vonatkozó ad hoc kérdések; 2.) Kórházi Szorongás és Depresszió Skála (HADS; betegség alatt retrospektíven és aktuálisan); 3.) WHO Jóllét Kérdőív (WBI-5); 4.) életminőség általános értékelése 7 fokú Likert-skálán (betegség alatt retrospektíven és aktuálisan); 5.) Élet Személyes Értelme Kérdőív (PMP). Eredmények: A válaszadók életminőségüket szignifikánsan (p<0,001) jobbnak tartották a jelenben a betegségállapothoz képest. A szorongás, depresszió átlagértékei szignifikánsan (rendre: p<0,001 és p=0,009) alacsonyabbak voltak a betegség alatti retrospektív módon felmért értékekhez képest. Az élet értelmes megéléséhez leginkább az önelfogadás, a személyes kapcsolatok jó minősége, a teljesítményre való alkalmasság járult hozzá. A betegség hatására a válaszadók türelmesebb, elfogadóbb, egészségtudatosabb személyként tekintettek magukra. Következtetések: A mintában szereplő betegek életminősége a kezelések befejezése után 4-9 évvel a szubjektív megélés szerit jó színvonalú, alacsony szintű depresszió és szorongás jellemzi. A betegségélmény pozitív változásokat hoz a személyes működésben, az élethez, környezethez való viszonyban. Ennek ellenére a rákbetegség árnyéka, visszatérésének fenyegetése folyamatosan jelen van életükben. Magyar Onkológia, Vol 55, Nr. 3, 193-198, 2011

Kulcsszavak: daganatos betegek; életminőség; szorongás; depresszió; élet értelme; retrospektív vizsgálat

Those who have survived the illness - Quality of life of Hungarian cancer patients. A retrospective study.. Goal: To follow up Hungarian gastrointestinal cancer patients who were treated at St. Laszlo Hospital (Budapest) between the years of 2001-2006. We focused on the impact of the illness, quality of life, emotional health, and factors contributing to meaning in life. Methods: Out of the 240 questionnaires that were sent out in 2010, altogether 64 were returned (refusal rate: 72.3%) of which 40 filled-in questionnaires were interpretable. Mean age of the respondents (33% males) was 66.9+/-8.3 years. The following measure instruments were used: 1.) Ad hoc questions referring to the illness experience; 2.) Hospital Anxiety and Depression Scale (during the illness in a retrospective way and at present); 3.) WHO Well-being Index (WBI-5); 4.) general evaluation of quality of life on a 7-point Likert-scale (during the illness in a retrospective way and at present); 5.) Personal Meaning Profile (PMP). Results: Our respondents reported significantly better quality of life at present when compared to the time of illness (p<0.001). Level of depression and anxiety were also significantly lower at the time of participation (p<0.001 and p=0.009, respectively). Self-acceptance, good interpersonal relationships, and sense of achievement proved to be the most important factors contributing to a sense of meaning in life. As a result of their illness, our respondents considered themselves as more patient, opener persons with elevated health consciousness. Conclusions: Quality of life of the respondents 4-9 years after treatment seemed to be adequate as perceived by the participants who showed low level of depression and anxiety. The illness itself has brought positive changes for the participants in their attitudes towards life and their surroundings. In spite of this fact, the perceived threat of the recurrence of cancer remains constant in their everyday life. Hungarian Oncology, Vol 55, Nr. 3, 193-198, 2011


Beküldve: 2011. február 10.; elfogadva: 2011. június 7.
Elérhetőség: Rohánszky Magda, Onkológiai Osztály, Szent László Kórház, 1037 Budapest Perényi út 28.; Tel: (06-1) 455-8277, Fax: (06-1) 455-8277; E-mail: mrohanszky@laszlokorhaz.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad