MAGYAR ONKOLÓGIAVol 55, No. 3, 2011

 Közlemény

Modern három dimenziós konformális craniospinalis besugárzási technika

Sebestyén Zsolt, Kovács Péter, Gulybán Ákos, Farkas Róbert, Bellyei Szabolcs, Szigeti András, Gallainé Földvári Dóra, Mangel László

Onkoterápiás Intézet, Pécsi Tudományegyetem, ÁOK KK, Pécs

A craniospinalis sugárterápia legkritikusabb része a hosszú és irreguláris tervezési céltérfogat miatt alkalmazott mezőillesztések biztonságos és pontosan reprodukálható megvalósítása. Célunk a mezők biztonságos illesztését megkönnyítő besugárzási technika kidolgozása volt. Intézetünkben 2007 óta 8 beteg részesült CT-alapú 3 dimenziós (3D) konformális, craniospinalis sugárkezelésben. A betegrögzítés hason fekvő helyzetben, vákuumágyban, fej- és medencerögzítő maszkok segítségével történt. A tervezésnél figyelembe vett célok a következők voltak: a célterület minden pontja kapja meg az előírt dózis legalább 95%-át (ICRU 50, 62 ajánlás alapján); az illesztéseknél átfedő területeket teljes mértékben elimináljuk, hogy a gerincvelőben ne fordulhassanak elő túldozírozott, illetve aluldozírozott területek. A besugárzási tervekben két laterális koponyamezőt, és PA gerincmezőket használtunk. Az illesztéseket egy frakción belül alkalmazott mezőkön belüli, ún. szegmensek segítségével, mezőhatár-eltolással valósítottuk meg. Az illesztések számát a beteg magasságának függvényében egyre csökkentettük a gerincvelőt ellátó két mező helyett használt egy háti mező fókusz-bőr távolságának (SSD) növelésével. Ezzel tovább csökkentettük az esetlegesen előforduló irradiációs morbiditás esélyét. Szilárdtest fantomban, filmmel ellenőriztük a dózist, mely során a verifikáció az illesztések pontosságát igazolta. Szintén ellenőriztük dózis-térfogat hisztogramon a céltérfogat és a védendő szervek dóziseloszlását, mely minden rizikószerv esetén jóval az adott szerv toleranciadózisa alatt volt. Az Intézetünkben kifejlesztett egy frakción belül, multiszegmentális technikával kivitelezett illesztéseltolással a beállítás következtében fellépő túl- és aluldozírozás esélye nagymértékben csökkenthető. Magyar Onkológia, Vol 55, Nr. 3, 187-192, 2011

Kulcsszavak: CNS besugárzás; 3D konformális tervezési technika; mezőillesztés (illesztéseltolás); frakción belüli illesztéseltolás; mezőszegmensek

Modern 3D conformal craniospinal radiotherapy planning method. The main problem of craniospinal irradiation (CSI) is the matching of the fields. The use of a suitable technique is very important because matching of the fields is necessary to use for the optimal cancer irradiation of the long planning target volume (PTV). Since 2007, 8 patients have received CT-based, 3D-planned conformal CSI in our Institute. Patient immobilization was made in prone position in a vacuum bed, using skull and pelvis masks. Organ-at-risk (OAR) contours were made by radiographers. PTV was contoured by radiation oncologists. The prescribed dose to the PTV was 36 Gy with 1.8 Gy dose per fraction. In the planning process the following aspects were taken under consideration: all points of the PTV had to receive at least 95% of the prescribed dose (according to ICRU 50, 62); at junction field edges the overlapping parts were eliminated using a multisegmental technique, where the adjacent segment ends of the neighbouring fields were shifted two times 2 cm, so that the three equally weighted segments used in one field had 2-2 cm distance from each other. In the CSI planning the shape of the patient and so the length of the PTV has made a big emphasis on determining the number of field matching. Thus in some cases instead of two, only one field matching was sufficient - this could be achieved by increasing the source-to-skin distance (SSD) of the fields. The verification made with a solid-water phantom justified the precision of the field matching. The offset used at junction field edges in between one treatment facilitates the verification of field matching - and so the patient positioning. Thus the possibility of having overdosed regions could be reduced, which was very important from a radiation biological point of view. Hungarian Oncology, Vol 55, Nr. 3, 187-192, 2011


Beküldve: 2011. február 15.; elfogadva: 2011. június 21.
Elérhetőség: Sebestyén Zsolt, Onkoterápiás Intézet, Pécsi Tudományegyetem, ÁOK KK, 7624 Pécs Édesanyák útja 17.; Tel: (06-72) 536-001/3534, Fax: (06-72) 536-481; E-mail: zsolt.sebestyen@aok.pte.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad