MAGYAR ONKOLÓGIAVol 55, No. 3, 2011

 Közlemény

Az onkológusok érzelmei

Lazányi Kornélia1, Molnár Péter1, Bugán Antal1, Kiss Csongor3, Szántó János4, Gonda Andrea4, Tóth Zoltán5, Hernádi Zoltán6, Hadijev Janaki7, Remenyik Éva11, Damjanovich László8, Dinya Tamás8, Flaskó Tibor9, Bágyi Péter10, Szluha Kornélia2

1Magatartástudományi Intézet, Debreceni Egyetem OEC, Debrecen
2Sugárterápia Tanszék, Debreceni Egyetem OEC, Debrecen
3Gyermekklinika, Debreceni Egyetem OEC, Debrecen
4Onkológiai Tanszék, Debreceni Egyetem OEC, Debrecen
5Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debreceni Egyetem OEC, Debrecen
6Nőgyógyászati Onkológiai Tanszék, Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, Debreceni Egyetem OEC, Debrecen
7Bőrgyógyászati Klinika, Debreceni Egyetem OEC, Debrecen
8Sebészeti Intézet, Debreceni Egyetem OEC, Debrecen
9Urológiai Klinika, Debreceni Egyetem OEC, Debrecen
10Központi Radiológiai Diagnosztika, Kenézy Kórház Nonprofit Kft.,, Debrecen
11Onkoradiológiai Intézet, Kaposvári Egyetem Egészségügyi Centrum, Kaposvár

Az érzelmek egyre inkább elfogadott részei a szervezeti valóságnak. Fontos azonban, hogy az érzelmek nem csupán eszközök az egészségügyben dolgozók számára, amellyel a jobb orvos/szakdolgozó-beteg kapcsolatot elérhetik, de saját belső folyamatok, jellemzők is, amelyeknek pszichés, kognitív és szomatikus hatásaik vannak. A téma alaposabb feltárása érdekében 2009-ben 187 onkológiai területen dolgozó orvos és szakdolgozó érzelmeit vizsgáltuk PANAS-X kérdőívvel. Vizsgálatunk során nem csupán az onkológiában dolgozók munkájukkal kapcsolatos általános érzelmi állapotát sikerült feltárnunk, de megalkottuk érzelmi térképüket és felmértük alapvető érzelmi beállítottságukat is. Képet kaphattunk arról is, hogy melyek azok a csoportok, amelyek több - társadalmilag elfogadott - intenzív pozitív, és/vagy kevésbé intenzív negatív érzelmet éltek meg. Ilyenek voltak az idősebb, tapasztaltabb onkológusok, a férfiak, a családosak, a gyermektelenek, valamint az osztályon dolgozók és a szakdolgozók. Az eredmények azt mutatják, hogy számos tényező befolyásolja azt, hogy az onkológusok milyen érzelmeket élnek meg/át intenzíven mindennapi munkájuk során. Magyar Onkológia, Vol 55, Nr. 3, 205-212, 2011

Kulcsszavak: érzelem; érzelmi térkép; érzelmi beállítottság; onkológia

The emotions of oncologists. Emotions are parts of organizational reality to an ever increasing extent. Importantly, they are not just tools in the hand of healthcare workers to achieve better physician / healthcare professional-to-patient interactions but intrinsic processes and characteristics with psychic, cognitive and somatic actions. For a thorough investigation of the issue, a PANAS-X questionnaire was used to examine the emotions of 187 physicians and other healthcare professionals, all engaged in oncology, in 2009. The research succeeded in exploring the overall emotional state oncology professionals had assumed in relation with their job as well as enabled the authors of this study to draw the respondents' emotional map and assess their fundamental emotional attitudes. Furthermore, the authors managed to identify groups of respondents that had felt more intense positive, and/or less intense negative emotions that are socially accepted than others. They included those of senior experienced oncologists, males, individuals with families, childless individuals, ward workers, and skilled professionals. According to the findings, the range of emotions an oncologist experiences / feels intently during his everyday work is dependent upon a great number of factors. Hungarian Oncology, Vol 55, Nr. 3, 205-212, 2011


Beküldve: 2011. január 14.; elfogadva: 2011. február 17.
Elérhetőség: Dr. Lazányi Kornélia, Magatartástudományi Intézet, Debreceni Egyetem OEC, 4012 Debrecen Nagyerdei krt. 98.; Tel: (06-52) 453-585, Fax: (06-52) 453-585; E-mail: kornelia.lazanyi@yahoo.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad