MAGYAR ONKOLÓGIAVol 55, No. 2, 2011

 Közlemény

Konformális sztereotaxiás együléses sugársebészeti kezelés: tervértékelési módszerek és eredmények

Kovács Péter1, Sebestyén Zsolt1, Farkas Róbert1, Bellyei Szabolcs1, Szigeti András1, Gulybán Ákos1, Horváth Zsolt2, Dóczi Tamás2, Mangel László1

1Onkoterápiás Intézet, Pécsi Tudományegyetem, Pécs
2Idegsebészeti Klinika, Pécsi Tudományegyetem, Pécs

Munkánk célja a mikro-multileaf kollimátorral (mMLC) végzett sztereotaxiás sugársebészeti kezelés terveinek objektív kiértékelése volt. Intézetünkben 2005. november és 2008. június között 47 betegen, 71 tumorgócon végeztünk együléses állómezős konformális sztereotaxiás sugársebészeti kezelést. A céltérfogatok és a rizikószervek meghatározása MRI-CT képfúzió alapján történt. A besugárzástervezéshez BrainSCAN 5.31 rendszert (BrainLAB AG, Heimstetten, Németország), a kezeléshez Elekta Precise TS lineáris gyorsítót (Elekta Oncology Systems Ltd, Crawley, Egyesült Királyság) és BrainLAB m3 mMLC-t használtunk. A betegek koponyájának mozdulatlanságát négycsavaros rögzítő invazív fejkerettel biztosítottuk, melyet a kezelőasztalhoz erősítettünk. Az elkészített terveket konformitás ("conformal index"=COIN), dózishomogenitás ("homogeneity index"=HI), ép szövet relatív terhelése ("healthy tissue overdose factor"=HTOF) és céltérfogat-ellátottság ("coverage index"=CI) vizsgálatával, objektív paraméterekkel értékeltük. x2-vizsgálatot végeztünk a COIN, HI és a céltérfogat geometriai jellemzői (méret - LV="lesion volume", elhelyezkedés - LOD="lesion-organ distance", deformitás - LDI="lesion deformity index") között. Az átlagos konformitás 0,52 (SD 0,13), a dózishomogenitás 1,16 (SD 0,1), az ép szövet relatív terhelése 0,88 (SD 0,53), a céltérfogat-ellátottság 0,94 (SD 0,11) volt. Statisztikailag a COIN összefügg (mindhárom p<0,001), a HI független LV-től, LOD-től, és LDI-tól (p=0,94; 0,14 és 0,72). Az irodalmi adatokkal összehasonlítva vizsgálatunkban a dóziseloszlás konformitása hasonló, az ép szövet relatív dózisterhelése kedvezőbb volt. Eredményeink szerint a konformitást befolyásolják a céltérfogat geometriai jellemzői (méret, elhelyezkedés, deformitás), a dózishomogenitásra nincsenek hatással. Magyar Onkológia, Vol 55, Nr. 2, 85-90, 2011

Kulcsszavak: sugársebészet; mikro-multileaf kollimátor; álló mező; sztereotaxia; dozimetria

Conformal stereotactic radiosurgery treatment: plan evaluation methods and results. The purpose of our study was the objective evaluation of micro-multileaf collimator (mMLC)-based stereotactic radiosurgery treatment plans. Forty-seven patients, 71 lesions received static beam conformal stereotactic radiosurgery treatment in our institute between November 2005 and June 2008. Target volume and organs at risk were outlined on a MRI-CT image fusion basis. BrainSCAN 5.31 system (BrainLAB AG, Heimstetten, Germany) was used for treatment planning, Elekta Presice TS linear accelerator (Elekta Oncology Systems Ltd, Crawley, UK) and BrainLAB m3 mMLC were used for treatment delivery. An invasive head frame, mounted to the treatment table, was used with four screws for patient head fixation. Treatment plans were analysed with objective parameters, such as conformal index (COIN), homogeneity index (HI), coverage index (CI) and healthy tissue relative overdose factor (HTOF) tools. x2 tests were performed between COIN, HI and the geometrical parameters of the target volume (lesion volume - LV, lesion-organ distance - LOD, lesion deformity index - LDI). Mean value of COIN, HI, HTOF and CI was 0.52 (SD 0.13), 1.16 (SD 0.1), 0.88 (SD 0.53), and 0.94 (SD 0.11), respectively. COIN significantly correlated with (p<0.001 in all three cases), while HI was independent of LV, LOD, LDI (p=0.94; 0.14 and 0.72). COIN is similar, HTOF is less than data from the literature. According to our results geometrical parameters of the target volume (size, location, deformation) significantly influence the COIN, but they have no effect on HI. Hungarian Oncology, Vol 55, Nr. 2, 85-90, 2011


Beküldve: 2011. január 6.; elfogadva: 2011. február 17.
Elérhetőség: Dr. Kovács Péter, Onkoterápiás Intézet, Pécsi Tudományegyetem, 7624 Pécs Édesanyák útja 17.; Tel: (36 72) 536-001/5343, Fax: (36 72) 536-481; E-mail: peter.kovacs@aok.pte.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad