MAGYAR ONKOLÓGIAVol 55, No. 2, 2011

 Közlemény

ERCC1-expresszió vizsgálata platinabázisú kezelésben részesülő tüdőrákos betegekben

Moldvay Judit1, Pápay Judit2, Puskás Rita1, Furák József3, Losonczy György1, Matolcsy András2

1Pulmonológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, Budapest
2I. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
3Mellkassebészeti Tanszék, Szegedi Tudományegyetem, ÁOK, Szeged

A tüdőrákok kezelésében alkalmazott kemoterápiáknak kevéssé ismert a szöveti biomarkerekre gyakorolt hatása. Vizsgálataink során a prediktív értékkel bíró ERCC1-expresszió változását tanulmányoztuk neoadjuváns kemoterápiában részesült betegek tumorszövetmintáin. Összesen 25 nem-kissejtes tüdőrákban szenvedő beteg (15 férfi, 10 nő) platinabázisú kemoterápia előtti és utáni tumorszövetének (14 laphámrák és 11 adenocarcinoma) ERCC1-proteinexpresszióját vizsgáltuk immunhisztokémiai módszerrel. Meghatároztuk az ERCC1-et expresszáló tumorsejtek gyakoriságát (0-100%) és az expresszió intenzitását (0-3), majd a két érték szorzatából képzett pontszám (0-300) alapján végeztünk összehasonlítást. A 14 laphámrák közül 13 esetben találtunk ERCC1-pozitivitást, ebből 4 esetben a kemoterápia hatására ERCC1-negatívvá vált a tumorminta, 8 esetben pedig csökkent az expresszió mértéke. A 11 adenocarcinomából 10 volt ERCC1-pozitív, melyből 6 a kemoterápiát követően negatívvá vált és 4-ben csökkent az expresszió. A pontszámértékek összehasonlítása alapján megállapítható, hogy a markervesztés jóval kifejezettebb volt adenocarcinomák és nőbetegek esetében. Eredményeink arra utalnak, hogy a platinabázisú kemoterápia hatására csökken a tumorszövet ERCC1-expressziója, ami jelentheti agresszívebb fenotípusú tumorsejtek szelekcióját. E megfigyelés jelentőséggel bírhat a nem-kissejtes tüdőrákok kezelésének tervezésében. Magyar Onkológia, Vol 55, Nr. 2, 105-109, 2011

Kulcsszavak: ERCC1-proteinexpresszió; immunhisztokémia; prediktív faktorok; neoadjuváns terápia; nem-kissejtes tüdőrák

Examination of ERCC1 expression in lung cancer patients treated with platinum-based chemotherapy. Platinum-based chemotherapies are widely used in the treatment of lung cancer. However, little is known about their effect in the expression of certain tissue biomarkers. We have studied the ERCC1 (excision repair cross-complementation group 1) expression in tissue samples of patients treated with neoadjuvant chemotherapy. Fifty lung cancer tissue blocks of 25 patients (15 males, 10 females) were studied. They included 25 bronchoscopic biopsies (14 squamous cell carcinomas and 11 adenocarcinomas) together with their corresponding surgical biopsies after neoadjuvant chemotherapy. Immunohistochemistry was performed on formalin-fixed, paraffin-embedded tissues to study the expression of ERCC1. Staining scores (0-300) were calculated by multiplying the percentage of positive tumor cells (0-100) by the staining intensity (0-3). All but one bronchosopic squamous cell carcinoma tissues (13/14) expressed ERCC1. Four of these cases became negative after neoadjuvant therapy, and in 8 cases the level of expression decreased. In the adenocarcinoma group all but one bronchosopic tissues (10/11) expressed ERCC1. Six of these cases became negative after neoadjuvant therapy, and in 4 cases the level of expression decreased. Comparison of staining scores before and after chemotherapy revealed more pronounced decrease in adenocarcinomas and in female patients. There was no newly expressed ERCC1-positive case in the surgical biopsy group. The results of the present study suggest that platinum-based chemotherapy affects the expression of tissue biomarker (ERCC1) which may have predictive value, and probably induces a selection of tumor cells with more aggressive phenotype. This knowledge might be of importance when designing treatment protocols for non-small cell lung cancer patients. Hungarian Oncology, Vol 55, Nr. 2, 105-109, 2011


Beküldve: 2011. január 10.; elfogadva: 2011. február 7.
Elérhetőség: Dr. Moldvay Judit, Pulmonológiai Klinika, Semmelweis Egyetem, 1125 Budapest Diósárok u. 1/c.; Tel: (06-30) 253-8757, Fax: (06-1) 214-2498; E-mail: drmoldvay@hotmail.com

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad