MAGYAR ONKOLÓGIAVol 55, No. 2, 2011

 Közlemény

A kolorektális rákok KRAS-mutációs státuszának hatása az Avastin-terápia hatékonyságára

Hegedűs Zita1, Barbai Tamás1, Tátrai Péter1, Hegedűs Balázs1, Kiss András1, Rásó Erzsébet1, Bodoky György2

1II. számú Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest
2Onkológiai Osztály, Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Budapest

Az angiogenezis gátlása az előrehaladott szolid daganatok terápiája során gyakran alkalmazott kezelés. Mivel a vastagbél daganataiban leggyakrabban előforduló onkogén mutáció, a KRAS mutációja hatással van a daganatsejtek által termelt angiogén faktorokra, így tanulmányunkban megvizsgáltuk, hogyan befolyásolja a KRAS-mutációs státusz az Avastin-kezelés hatékonyságát. 2008 óta közel 600 kolorektális daganat KRAS-mutációs státuszát határoztuk meg restrikciós fragmensek kapilláriselektroforézisével, melynek érzékenysége legalább 2,5%. A mutáns mintákban a pontos báziscserét direkt szekvenálással azonosítottuk. A KRAS gén 12. kodonjának mutációs gyakorisága 31% volt, míg a 13. kodoné 6%, azaz összesen a daganatok 37 százaléka volt mutáns. Harmincöt májáttétes vastagbélrákos beteg esetében vizsgáltuk, hogy a daganatok genotípusa (KRAS-mutációja) befolyásolja-e a daganat anti-VEGF antitest-terápiára adott válaszát illetve a betegek túlélését. Log-rank analízis segítségével megállapítható volt, hogy a 16 KRAS vad és 19 mutáns daganatban szenvedő beteg anti-angiogén kezelése utáni progressziómentes túlélése hasonló (8,7+/-5,7 és 9,2+/-5,5 hónap). E vizsgálat alapján a KRAS-mutáció jelenléte a daganatos sejtekben nem befolyásolta érdemben az anti-angiogén terápia hatékonyságát. Magyar Onkológia, Vol 55, Nr. 2, 99-104, 2011

Kulcsszavak: kolorektális rák; KRAS; Avastin

Effect of KRAS mutation status on the efficiency of Avastin therapy of colorectal cancer. Anti-angiogenic therapy became a standard care of advanced colorectal cancer. Since the most frequent genetic alteration of colorectal cancer is KRAS mutation we have analyzed its effect on the efficacy of Avastin treatment. Since 2008 we have determined the KRAS status of 575 patients with colorectal carcinoma using a sensitive screening method and sequencing. In our database the frequency of KRAS mutation in colorectal cancer is 37% (codon 12: 31% followed by codon 13: 6%). We have examined the effect of KRAS status on the efficacy of Avastin treatment in 35 patients. Progression-free survival of KRAS mutant patients was highly similar to that of wild-type patients using log-rank test (9.2+/-5.5 months versus 8.7+/-5.7 months, respectively). Our data support those observations that KRAS status of colorectal cancer does not interfere with the efficacy of Avastin treatment. Hungarian Oncology, Vol 55, Nr. 2, 99-104, 2011


Beküldve: 2011. április 7.; elfogadva: 2011. április 8.
Elérhetőség: Hegedűs Zita, II. számú Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, 1091 Budapest Üllői út 93.; Tel: (06-1) 215-6921, Fax: (06-1) 215-6921; E-mail: hz@korb2.sote.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad