MAGYAR ONKOLÓGIAVol 54, No. 4, 2010

 Áttekintés

A tripla-negatív emlőkarcinóma - irodalmi áttekintés

Rubovszky Gábor, Udvarhelyi Nóra, Horváth Zsolt, Láng István, Kásler Miklós

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Az emlő karcinómája az egyik leggyakoribb női daganat. Ezek között a mintegy 15%-ban előforduló, sem ösztrogénreceptort, sem progeszteronreceptort nem expresszáló és HER2-pozitivitást sem mutató eseteket háromszorosan vagy tripla-negatív karcinómáknak (triple-negative breast cancer, TNBC) nevezzük. A betegség kedvezőtlen kórlefolyása, valamint elfogadott célzott kezelés hiánya az elmúlt években intenzív kutatás tárgyává tette e betegségcsoportot. A jelen tanulmányban a PubMed-ben 2007. januártól 2009. júniusig publikált közlemények között az emlődaganat és tripla-negatív kulcsszavakon túl, az epidemiológia, patológia, génprofil, prediktív, prognosztikus, terápia és összefoglaló kulcsszavakkal kikeresett közleményeket és a kapcsolódó releváns publikációk eredményeit foglaltuk össze. ATNBC esetén ismert tény, hogy fiatalabb életkorban jelentkezik és gyakoribb a szegényebb fekete vagy hispano-amerikai nőknél, az viszont újdonság, hogy kialakulásában szerepet játszhatnak hormonális tényezők és az elhízás is. ATNBC nem egységes betegség, mert mind hisztomorfológiailag, mind immunhisztokémiai vizsgálatokkal további alcsoportok különíthetőek el. A tripla-negatív tumorok között gyakrabban észlelhető örökletes BRCA1-mutáció vagy szerzett mutáció nélküli BRCA-diszfunkció. A nagyfokú hasonlóság miatt a korábbi években a tripla-negatív daganatokat sokan azonosították a génexpressziós profil alapján meghatározható ún. bazális-szerű tumorokkal, de ez a megfeleltetés ma már nem állja meg a helyét. Több nagy tanulmány igazolta, hogy a tripla-negativitás önmagában kedvezőtlen prognosztikus faktor, bár ismert, hogy a TNBC esetek kb. 10%-a kedvező prognózisú. Elfogadott célzott kezelés hiányában a szisztémás kezelés tekintetében csak a kemoterápia az, ami jelenleg rendelkezésre áll. A kísérleti fázisban lévő célzottan ható vegyületek közül a PARP1-inhibitorok érdemelnek különös figyelemet, mely vegyületek a DNS-javító apparátus hibás működését használják ki. Magyar Onkológia, Vol 54, Nr. 4, 325-335, 2010

Kulcsszavak: tripla-negatív; emlőkarcinóma; epidemiológia; prognózis; terápia

Triple negative breast carcinoma - rewiev of current literature. Breast cancer is one of the most common malignancies in women. Approximately 15% of cases belong to the triple-negative breast cancer (TNBC) group, in which no estrogen/progesterone receptors, or HER2 expression is detected. The unfavorable prognosis of this group of patients, as well as the lack of effective targeted therapy makes TNBC the subject of intensive research. In the present study, we searched PubMed for publications from January 2007 to June 2009 with the following key-words in addition to "breast cancer" and "triple negative": "epidemiology" or "gene-profile" or "predictive" or "prognostic" or "therapy" or "review". A total of 513 publications were identified. Relevant references were also reviewed. Beyond the well-known facts that TNBC affects younger patients, and is more common among Afro- or Hispano-Americans with lower socioeconomic status, hormonal environment and obesity emerged as potential etiologic factors. TNBC is not a homogenous disease. It can be further subclassified based on histomorphologic features and immunohistochemistry. Hereditary BRCA1 mutations as well as acquired BRCA1 disfunction are described to be common in TNBC. Previously, many investigators considered TNBC to be identical to a subgroup called basal-like breast cancer defined by gene expression micro-array technology, but in the light of more recent findings, this view is no longer accepted by most investigators. Several large studies provide evidence that triple negativity, per se, is an independent adverse prognostic factor, in spite of the fact that approximately 10% of TNBC patients have a good prognosis. The therapy of choice for TNBC is systemic chemotherapy. Promising novel targeted chemotherapeutic agents include PARP1 inhibitors, a new group of compounds exploiting the defective DNA repair machinery. Hungarian Oncology, Vol 54, Nr. 4, 325-335, 2010


Beküldve: 2010. január 6.; elfogadva: 2010. szeptember 28.
Elérhetőség: Dr. Rubovszky Gábor, Országos Onkológiai Intézet, 1122 Budapest Ráth György u. 7-9.; Tel: (06-1) 224 8600, Fax: (06-1) 224-8620; E-mail: garub@oncol.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad