MAGYAR ONKOLÓGIAVol 54, No. 4, 2010

 Közlemény

Paradigmaváltás a tüdőrákok nem sebészi mintavételében

Strausz János1, Tímár József2

1Országos Korányi Tbc és Pulmonoló giai Intézet, Budapest
2II. sz. Patológiai Intézet, Semmelweis Egyetem, Budapest

A nem-kis sejtes tüdőrákok szövettani alcsoportjai eltérő prognosztikai tulajdonságokkal és terápiás érzékenységgel rendelkeznek. Az egyénre szabott kezelések célpontjainak azonosítása a hagyományos patológiai vizsgálatok mellett új módszerek bevezetését igényli. Az alcsoportok elkülönítésének és a célpontok kijelölésének módszereit sebészi biopsziás anyagon dolgozták ki (erre a tüdőrákos esetek 20%-ában van lehetőség). A tüdődaganatok többsége felfedezéskor már nem operálható, így a diagnózisok többsége lényegesen kisebb, bronchoszkópos, tűbiopsziás mintákon, de döntően citológiai keneteken alapul. A korlátozott nagyságú mintákból a korrekt kezelések érdekében azonban egyre több immunmorfológiai és molekuláris patológiai vizsgálatot szükséges elvégezni. E szemléletváltás miatt a tüdőbiopsziát végző szakemberek mintavételi technikájának súlypontját meghatározóan a szövettani feldolgozásra alkalmas módszerek felé kell áthelyez ni. A többféle biopsziás technika kombinálása (szövettan/citológia, illetve hörgő kefe, BAL, TBNA stb.), a citológiai minták sejt blokkokba ágyazása, valamint immunhisztokémiai és molekuláris patológiai vizsgálatokra felkészült patológiai laboratórium biztosíthatja a tüdőrákok megfelelő diagnózisát és a betegek individualizált kezelését. Magyar Onkológia, Vol 54, Nr. 4, 297-301, 2010

Kulcsszavak: tüdőrák; biopszia; citológia; szövettan; célzott terápia

Non-surgical biopsy in lung cancer: a paradigm shift. Histological subgroups of non-small cell lung cancer have different prognosis and they require different therapeutic approaches. Accordingly, there is a clinical need in this field to supplement conventional pathological diagnostics with protein and genetic biomarkers that can help to recognize patients responsive to these therapies. Methods for subgroup classification and target identification were developed using surgical samples (surgical lung tumor specimens are available only in 20% of all lung cancer cases). The majority of lung cancer patients, however, have tumors that are irresectable at the time of diagnosis. Therefore, their diagnosis is usually based on bronchoscopically removed tissue or needle biopsy samples analyzed mainly by cytology. Because of the growing need for immunohistochemistry and molecular pathology in lung cancer diagnosis, emphasis should be given to diagnostic bronchoscopic procedures providing tissue samples. Combination of the different biopsy techniques (histology, cytology, bronchial brush, BAL, TBNA etc.), embedding the cells (preparing cell blocks) and, moreover, the availability of immunohistochemical and molecular pathological facilities are all required to set up the proper diagnosis and therapeutic strategy in human lung cancer. Hungarian Oncology, Vol 54, Nr. 4, 297-301, 2010


Beküldve: 2010. szeptember 4.; elfogadva: 2010. október 22.
Elérhetőség: Dr. Strausz János, Országos Korányi Tbc és Pulmonoló giai Intézet, 1121 Budapest Pihenő u. 1.; Tel: (06-1) 394-3521, Fax: (06-1) 394-3521; E-mail: strausz@koranyi.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad