MAGYAR ONKOLÓGIAVol 54, No. 4, 2010

 Közlemény

Az onkológiai gyógyszerekre fordított éves egészségbiztosítási kiadások meghatározása Magyarországon

Boncz Imre1, Donkáné Verebes Éva2, Oberfrank Ferenc3, Kásler Miklós4

1Egészség-gazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszék, Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, Pécs
2Integra Consulting Zrt, Budapest
3Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet, MTA, Budapest
4Országos Onkológiai Intézet, Budapest

Tanulmányunk célja az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) által a daganatos megbetegedések gyógyszeres kezelésére fordított társadalombiztosítási támogatás felmérése volt a gyógyszerkassza, az egyedi méltányossági és az aktív fekvőbeteg-szakellátás HBCs szerinti finanszírozásában. Az adatokat az Országos Egészségbiztosítási Pénztár gyógyszerügyi adatbázisából kérdeztük le. Az elemzésben szereplő adatok a 2008. január 1. és december 31. közötti társadalombiztosítási támogatással rendelkező gyógyszerforgalomra terjednek ki. A gyógyszereket egyrészt az ATC (Anatómiai, gyógyászati és kémiai gyógyszer-osztályozási) rendszer mentén ("L"), másrészt a hozzájuk tartozó BNO (Betegségek nemzetközi osztályozása) kódok (C00-C99, D00-D48) szerint elemeztük. Az ATC "L" főcsoporton belül az onkológiai BNO csoportok (C00-C99 és D00-D48) éves onkológiai gyógyszerforgalma 36,3 milliárd Ft volt 2008-ban a járóbeteg-szakellátásban és az egyedi méltányosságban. Az aktív fekvőbeteg-szakellátásban a 2008. évben 178 547 esetben 154 727 súlyszámot finanszírozott meg az OEP, 22,59 milliárd Ft kiadást eredményezve. Összességében tehát a járóbeteg-szakellátás vényfelírásai, az egyedi méltányosság és az aktív fekvőbeteg-szakellátás HBCs rendszer keretében az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 58,89 milliárd forint társadalombiztosítási forrást fordított a daganatos betegek onkológiai gyógyszerkészítményeinek finanszírozására. Az onkológiai gyógyszerekre fordított társadalombiztosítási támogatás jelentős kiadási tétel az OEP számára. Magyar Onkológia, Vol 54, Nr. 4, 283-288, 2010

Kulcsszavak: egészségbiztosítás; gyógyszerkiadás; egészségpolitika; onkológia

Assessment of annual health insurance reimbursement of oncology drugs in Hungary. The aim of our study is to analyse the health insurance reimbursement of oncology drugs in outpatient care, inpatient care and named patient system. Data were derived from the database of the National Health Insurance Fund Administration (OEP). The analysis covers data of pharmaceuticals with health insurance reimbursement between 1 January and 31 December, 2008. We performed the analysis according to the ATC group "L" and ICD codes C00-C99 and D00-D48. Within "L" ATC group, for ICD codes C00-C99 and D00-D48 the annual health insurance expenditure for outpatient and named patient drugs were 36.3 billion Hungarian Forints (HUF) (144.5 million EUR, 211.3 million USD). For drugs used in the acute inpatient care, we found 22.59 billion HUF (89.9 million EUR, 131.5 million USD) annual health insurance expenditure. The Hungarian National Health Insurance Fund Administration (OEP) spent altogether 58.9 billion HUF (234.4 million EUR, 342.8 million USD) for the reimbursement of oncological drugs in outpatient, named patient and inpatient care. The reimbursement of oncological drugs represents a significant expenditure for the Hungarian National Health Insurance Fund Administration (OEP). Hungarian Oncology, Vol 54, Nr. 4, 283-288, 2010


Beküldve: 2010. szeptember 22.; elfogadva: 2010. október 10.
Elérhetőség: Dr. Boncz Imre, Egészség-gazdaságtani, Egészségpolitikai és Egészségügyi Menedzsment Tanszék, Pécsi Tudományegyetem, Egészségtudományi Kar, 7621 Pécs Vörösmarty u. 4.; Tel: (06-72) 513-670, Fax: (06-72) 513-671; E-mail: boncz@etk.pte.hu

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad