MAGYAR ONKOLÓGIAVol 54, No. 3, 2010

 Egyéb

Az emlőrák korszerű sebészi kezelése

Lázár György1, Besznyák István2, Boross Gábor3, Farsang Zoltán4, Gulyás Gusztáv2, Jakab Ferenc5, Maráz Róbert3, Márkus Béla6, Tóth László2

1Szegedi Tudományegyetem, Szeged
2Országos Onkológiai Intézet, Budapest
3Megyei Kórház, Kecskemét
4Állami Egészségügyi Központ, Budapest
5Fôvárosi Önkormányzat Uzsoki utcai Kórház, Budapest
6Markusovszky Kórház, Szombathely

A szolid daganatok, így az emlôrák kezelésében továbbra is a sebészeti kezelés a meghatározó. A jelenkor sebészei azonban jól érzékelik, hogy elsôsorban az elmúlt két évtizedben az onkológiai sebészeti gyakorlat számos tekintetben megváltozott. Ennek az okai elsôsorban az ún. biológiai szemléletû gyógyítás, a daganatszûrés, a sebészeti technológiai fejlôdés, és a minôségbiztosítási elvek mindennapos használata. A biológiai szemlélet megjelenése annyit jelent, hogy egyre szélesedik az az ismeretanyag, amely a daganatok keletkezésével és biológiai viselkedésével kapcsolatos. Egyre korszerûbb diagnosztikai lehetôségek állnak rendelkezésre, melyek a daganatszûrô programokban is helyet kapnak, valamint egyre hatékonyabb adjuváns-onkológiai kezelési lehetôségek állnak rendelkezésre. Az 1990-es évek végének gyakorlatát a csökkentett radikalitású mûtétek (ablatio simplex+axilláris blokkdisszekció, széles tumoreltávolítás+axilláris blokkdisszekció) általános alkalmazása jellemezte. Napjaink sebészi gyakorlatában az újdonságot elsôsorban az ôrszemnyirokcsomó-biopszia és speciális onkoplasztikai elvek bevezetése jelenti. Az ôrszemnyirokcsomó-koncepció számos daganat gyógyításában (melanoma malignum, penis-, anus-, emlôcarcinomák, korai gyomorrák stb.) igazolást nyert. A koncepció lényege, hogy bizonyos daganatok a szervezeten belül nem véletlenszerûen terjednek, hanem egy elôre jól meghatározott nyirokútvonalon. E nyirokdrenázsban létezik egy (vagy néhány) olyan nyirokcsomó (ôrszem, sentinel), mely indikátora a mögötte lévô nyirokrégiónak. Amennyiben a nyirokcsomó daganatmentes, feltehetôen a nyirokrégió is daganatmentes. Ellenkezô esetben, ha az ôrszemnyirokcsomóban van áttétképzôdés, lehetséges, hogy a régióban, vagy akár távoli szervekben is már a daganat áttéte jelen van. Az ôrszemnyirokcsomó-koncepció igazolása több daganat, így emlôrák esetén is jelentôsen tudta csökkenteni a mûtétek kiterjesztését, melynek révén a regionális nyirokcsomók eltávolítása (blokkdisszekció) az esetek egy részében elhagyhatóvá vált. Napjaink onkológiai sebészetének még egy meghatározó eleme van, ez pedig a sebész illetve a sebészeti osztály jártassága egy adott mûtéti eljárással kapcsolatosan. Számos vizsgálat igazolta, hogy a nagyobb tapasztalatú osztályok sebészeti onkológiai és sebésztechnikai eredményei jobbak, mint a kisebb kapacitású osztályok eredményei. Ez megmutatkozott a perioperatív morbiditás, mortalitás és mindenfajta szövôdmény vonatkozásában, és természetesen a túlélési adatokban is. Ezért indult meg számos nyugat-európai országban és az Egyesült Államokban is az a tendencia, hogy sebészeti onkológiai centrumokat hoznak létre, amelyekben nagyobb volumenben, jobb technikai feltételek mellett, jobb eredménnyel kivitelezhetôk a sebészi beavatkozások. Ezek a centrumok korszerû, evidenciára épülô onkológiai szemléletet biztosítanak, és konszenzuson alapuló individuális terápiás terv alapján mûködnek. A sebész személye és jártassága továbbra is alapvetô a mûtétek technikai kivitelezésében. Komplex mûtéti feladat esetén a mûtét korai és késôi eredményének javításához sebész specialisták és a társszakmák szoros együttmûködésére is szükség van. Napjainkra nyilvánvalóvá vált az is, hogy kötelezô érvényû a daganatsebészetben a minôségbiztosítási elvek és megfelelô indikátorok alkalmazása, melyek nélkül eredményes gyógyítás nem lehetséges. Magyar Onkológia, Vol 54, Nr. 3, 227-234, 2010

Az emlőrák korszerű sebészi kezelése. Hungarian Oncology, Vol 54, Nr. 3, 227-234, 2010


Elérhetőség: Dr. Lázár György, Szegedi Tudományegyetem, Szeged

Kattintson ide a teljes (PDF) változat letöltése végett!
ad